Jesteś tutaj    /   Książki polecane    /   Kryteria wyboru książek    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

 

Projekt dla przedszkoli
„Magiczna moc bajek”
 

Fundacja Zaczytani.org

 


KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO CZYTANIA DZIECIOM

opracowane przez Fundację
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

 

Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i moralnym. Książki dla dzieci powinny służyć:
 

- nauce języka i myślenia: przyczynowo - skutkowego, logicznego, krytycznego, abstrakcyjnego,

- rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, w tym empatii i poczucia własnej wartości

- poszerzaniu wiedzy

- rozwijaniu umiejętności społecznych  i postaw prospołecznych

- doskonaleniu dobrej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów

- wspieraniu zainteresowań i otwartości na świat

- uwrażliwianiu na piękno słowa

- budowaniu potrzeb kulturalnych

- rozwijaniu poczucia humoru oraz dobrego smaku

- wzmacnianiu prawego charakteru i najlepszych cech dziecka.

Do głośnego czytania dzieciom warto wybierać książki:

 • skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju;
 • sensowne - o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego;
 • napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;
 • uczące racjonalnego myślenia;
 • przynoszące rzetelną wiedzę;
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;
 • rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;
 • rozwijające wrażliwość estetyczną;
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa;
 • niosące jednoznaczny i pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, odcinające się od:

-  akceptowanych często postaw nieuczciwości (jak ściąganie, zabieranie cudzych  
   rzeczy), przemocy jako sposobu rozwiązywania problemów lub przejawu dominacji,
   nękania i wyśmiewania innych, cwaniactwa, łamania norm - postaw, które ranią
   ludzi i przynoszą społeczne straty;

      -  dyskryminacji i szkodliwych stereotypów związanych z rasą, narodowością, wiekiem,
         wiarą, płcią (np. że dziewczęta nie umieją myśleć, a ich rolą jest podobać się innym,
         że chłopcy mają być twardzi i niewrażliwi, ich niekulturalne i nieodpowiedzialne
         zachowania są akceptowane „bo są chłopcami” itp.)

Warszawa, styczeń 2017 r.

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET