Jesteś tutaj    /   Aktualności    /    II etap projektu Mądrzy Cyfrowi - zapraszamy do udziału szkoły podstawowe!     Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

 

Kampanię społeczną

"Cała Polska czyta dzieciom"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 


II etap projektu Mądrzy Cyfrowi - zapraszamy do udziału szkoły podstawowe!

MĄDRZY CYFROWI  - ETAP  II

Zapraszamy szkoły podstawowe w całym kraju do udziału w programie MĄDRZY CYFROWI realizowanym przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Google.org.

Celem Programu jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas 6 i 7. Służyć ma przyswajaniu przez młodych ludzi wartości moralnych takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna, mądrość oraz poznawaniu narzędzi cyfrowych - około 20 - przydatnych do zrealizowania przez nich projektów społecznych. Zajęcia z uczniami są prowadzone przez Nauczycieli, a samodzielna praca zespołów uczniowskich nad projektami społecznymi jest przez Nauczycieli wspierana i nadzorowana.

Pilotaż programu Mądrzy Cyfrowi z udziałem 33 szkół ruszył w czerwcu br. i potrwa do końca br.

Aktualnie trwa nabór szkół do II etapu projektu:

Ramowy przebieg II etapu

● październik-grudzień 2018 –  kursy online nt. wartości oraz narzędzi cyfrowych - dla Nauczycieli 

● styczeń - marzec 2019 - 5 dni zajęć z uczniami w czasie ferii zimowych

● kwiecień-maj: 6 tygodni pracy uczniów nad projektami społecznymi; 3 spotkania z Nauczycielem

● maj - spotkanie finałowe uczestników projektu Mądrzy Cyfrowi (online i offline)

Ewaluacja jest przewidziana na każdym etapie realizacji Programu.

Warunki przyjęcia szkoły do II etapu programu Mądrzy Cyfrowi:

● Dyrekcja będzie aktywnie wspierać program Mądrzy Cyfrowi i kulturę wartości w placówce

●Dyrekcja szkoły wystąpi do władz lokalnych o dofinansowanie 5-dniowych zajęć uczniów w formacie półkolonii w czasie ferii zimowych 2019 (z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wyżywienie i transport uczniów, materiały do zajęć – papier, pisaki etc.)

● Dyrekcja zakupi na potrzeby kursu po min. 1 pakiecie książek na każdą uczestniczącą grupę uczniów. Pakiet składa się z dwóch książek obowiązkowych i jednej rekomendowanej:          

● Do Programu Mądrzy Cyfrowi zgłosi się minimum dwóch entuzjastycznych Nauczycieli ze szkoły

● Szkoła zgłosi dwie grupy uczniów po ok. 15 osób

● Szkoła posiada pracownię komputerową z przynajmniej 5 komputerami.

UWAGA:

- zajęcia podczas ferii mogą się też odbywać w bibliotece publicznej, jeżeli szkoła nie będzie w stanie zorganizować ich na terenie swojej placówki – załatwienie tego w gestii Dyrektora szkoły

- szkoły uczestniczące w Pilotażu mogą zgłosić do II etapu nowych uczniów i nauczycieli.

Fundacja zapewni uczestniczącym szkołom:

● możliwość zakupu z rabatem książek/e-booków zalecanych lub rekomendowanych do przeprowadzenia zajęć z uczniami:

- Z dzieckiem w świat wartości – Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej

- Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach - praca zbiorowa

- Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić –  Chip i Dan Heath

● materiały edukacyjne online: teksty, wykłady nt. wartości i cyfryzacji,

● kurs online do samodzielnego zaliczenia dla Nauczycieli  - nt. wartości moralnych 

● kurs online do samodzielnego zaliczenia dla Nauczycieli nt. narzędzi cyfrowych w Programie MC 

●  kurs dla młodzieży nt. narzędzi cyfrowych (łącznie 20 narzędzi)

●  schemat 5-dniowych zajęć z uczniami

Więcej informacji nt. przebiegu II ETAPU programu  

KURSY online dla Nauczycieli

Październik-grudzień - czas na samodzielne zrealizowanie przez Nauczycieli kursów online nt. wartości moralnych (6 modułów, ok. 20 godz.) oraz kursu prezentującego narzędzia cyfrowe zaproponowane na 5-dniowe zajęcia z uczniami podczas ferii (tworzenie prostych aplikacji, video i grafik, praca w chmurze, wykorzystanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w sieci - ok. 8 godz.), a także zapoznanie się z koncepcją i scenariuszami 5-dniowych zajęć dla uczniów w okresie przerwy międzysemestralnej.

● Syntetyczny program zajęć z uczniami w ciągu 5 dni jest dostępny TUTAJ 

● Program kursów nt. narzędzi cyfrowych dla Nauczycieli i odrębnie dla uczniów dostępny jest po rejestracji na stronie: www.madrzycyfrowi.pl  

● Sylabus kursu nt. wartości moralnych prowadzony przez Moderatorki jest dostępny TUTAJ 

● Sylabus kursu nt. wartości moralnych do samodzielnego przerobienia przez Nauczycieli będzie dostępny we wrześniu

● Sylabus kolejnych ok. 16 narzędzi cyfrowych do wykorzystania przez uczniów przy realizacji projektów społecznych będzie dostępny we wrześniu

UWAGA:

kurs na temat wartości moralnych: dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zorganizowania kursów prowadzonych przez Moderatorów; udział w nich wymagać będzie większej dyscypliny czasowej, by pracować w tempie całej grupy, z drugiej strony – pozwoli na konsultowanie wszelkich wątpliwości z Moderatorem i zbudowanie grupy wsparcia. Liczba miejsc na kursy z Moderatorami będzie ograniczona.

kurs nt. narzędzi cyfrowych – Nauczyciele nie muszą „uczyć się” zaproponowanych narzędzi cyfrowych, powinni jedynie zorientować się, na czym polegają i do czego mogą być zastosowane.

Uczniowie otrzymają więcej instrukcji dotyczących narzędzi cyfrowych w ramach kursu dedykowanego młodzieży, który zostanie udostępniony we wrześniu, i to oni mają opanować dane narzędzie, o ile postanowią z niego skorzystać przy realizacji projektu społecznego. Zarówno Nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji online ze specjalistami w dziedzinie nowych technologii, w tym z wiedzy pracowników Google.

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w programie Mądrzy Cyfrowi, który zapewni następujące korzyści:

Młodzież uczestnicząca w programie będzie mogła w wartościowy i kreatywny sposób spędzić kilka dni ferii na zajęciach rozwijających wrażliwość społeczną i kompetencje cyfrowe, a następnie doskonalić nowe umiejętności, współpracując przy realizacji ważnych projektów na rzecz lokalnej społeczności. Rodzice przekonają się, że za pomocą smartfonu, tabletu czy komputera, ich dzieci mogą zrobić naprawdę dużo dobrego. Nauczyciele zostaną specjalnie przeszkoleni w zakresie pracy nad kształtowaniem pożądanych postaw oraz nowych technologii. Szkoły przekonają się, że wprowadzenie kultury wartości poprawia atmosferę w placówce, wzajemne relacji pomiędzy Nauczycielami i uczniami oraz między samymi uczniami, nastawienie do nauki i pracy, gotowość współpracy oraz wyniki w nauce. 

Polecamy

Polska premiera "Goodnigt moon" - "Dobranoc, księzycu" w przekładzie Elizy Piotrowskiej


 

Ursula Dubosarsky - "Kuba i Kanga", opowieść o spotkaniach, które zmieniają nas na zawsze.

Audiobook Astrid Lindgren "Nowe psoty Emila ze Smalandii" i "Jeszcze żyje Emil ze Smalandii" , czyta Edyta Jungowska

Patronaty

 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET