Jesteś tutaj    /   Aktualności    /   Polityka prywatności     Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

 

Projekt dla przedszkoli
„Magiczna moc bajek”
 

Fundacja Zaczytani.org

 


Regulamin przetwarzania danych/Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 44A; kod pocztowy 02-786; KRS: 00000 97051. Mogą się Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:

- listownie: ul. Rosoła 44, 02-786 Warszawa

- e-mailowo: fundacja@cpcd.pl

- telefonicznie: 22 648 38 91/92

Zasady przetwarzania danych

Jakie dane przetwarzamy?

- dane identyfikujące osobę fizyczną (imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu, miejsce pracy, PESEL)

- dane niezbędne np. do realizacji darowizn, w tym numer rachunku lub karty płatniczej) lub do wygenerowania certyfikatu (np. funkcja/stanowisko) i in.

- dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza nasz serwis oraz o nazwie tego komputera lub urządzenia,

- dane o przeglądarce (programie), z której korzysta użytkownik i niektórych ustawieniach przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera lub urządzenia,

- dane o adresie serwisu (strony www) z którego nastąpiło przejście (przekierowanie) do naszego serwisu

- dane udostępniane przez narzędzie Google Analytics z włączonymi funkcjami reklamowymi, które obejmują m.in. raporty danych demograficznych i zainteresowań.

Po co potrzebne nam są dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu:

- informowania o działaniach edukacyjno-promocyjnych przez nas prowadzonych

- zawarcia umowy, wystawienia faktury, sprzedaży naszych usług/produktów

- wysyłki materiałów edukacyjno-promocyjnych

- rejestracji i prowadzenia bazy osób zgłaszających się do współpracy z naszą Fundacją

- prowadzenia szkoleń i wykładów, również w wersji on-line

- wysyłki newslettera Fundacji 

- współpracy w ramach programów edukacyjnych, do których Państwo się zgłosili

- realizowania obowiązków księgowo-podatkowych

- pozyskiwania zgód na wykorzystanie wizerunku

- archiwizacji

Dane te nie będą udostępnione poza Fundację, chyba że realizacja Państwa zamówień bądź obowiązków prawnych Fundacji będzie wymagała skorzystania z usług podmiotów trzecich lub gdy poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. sądy i policja.

W jaki sposób przetwarzamy pozyskane dane?

1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie objętym naszą współpracą:

- przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne  np. otrzymać karę od władz publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO)

- na potrzeby bezpośredniego  kontaktu (również poprzez newsletter) przez czas trwania współpracy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

- gdy dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania tej zgody

- na potrzeby wykrywania nadużyć – zawiadamiania właściwych organów państwowych (zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

2. Żadne dane nie mogą być przetwarzane ani udostępnione bez podstawy prawnej. W przypadku konieczności pozyskania danych do umowy, kontaktu, wysyłki itp.,  będziemy prosić o wyrażenia takiej zgody.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli z Państwem współpracować. Możemy przekazywać dane wyłącznie:

-  upoważnionym przez nas osobom – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz upoważnionym przez nas podmiotom - np. naszym podwykonawcom realizującym usługi takie jak wysyłka newslettera czy prowadzenie wykładów, szkoleń, itp.

- innym odbiorcom danych, kiedy jest to niezbędne – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, rejestratorom zamówionych usług np. domen, lub płatności elektronicznych

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych

- obowiązek prawny Fundacji

- realizacja zamówienia/umowy

- prawnie uzasadniony interes Fundacji

- zgoda wyrażona przez Państwa

Pliki Cookies – „Ciasteczka”

Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Państwa ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy (tzw. autouzupełnianie). Dzięki nim strona działa sprawniej i nie muszą Państwo ponownie wpisywać już raz przekazanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych, a jedynie zapamiętują Państwa preferencje. „Ciasteczka” zapisywane są na urządzeniu, z którego Państwo korzystają nawet po opuszczeniu strony.

Jak można się pozbyć zapisanych plików Cookies?  

W zależności od rodzaju przeglądarki, z której aktualnie Państwo korzystają, opcja usunięcia znajduje się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub ustawieniu plików Cookies. Jeżeli będą mieli Państwo problem ze znalezieniem miejsca, w którym można usunąć zapisane pliki Cookies, na pewno szybko znajdą Państwo potrzebne informacje w internecie.  

Prywatność i bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Państwa danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne. Mają Państwo możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Na bieżąco informujemy o ich zbieraniu i przetwarzaniu np. w ramach rejestracji, przyjmowania zamówień, zgłoszeniu chęci otrzymywania newsletterów. W każdej chwili mogą Państwo wystąpić o możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo również prawo do:

  1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
  2. dostępu oraz zmiany swoich danych
  3. żądania zaprzestania ich przetwarzania
  4. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO
  5. sprostowania (poprawienie danych)
  6. ograniczenia przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

W tym celu prosimy o kontakt:

- listownie: ul. Rosoła 44, 02-786 Warszawa

- e-mailowo: fundacja@cpcd.pl

- telefonicznie: 22 648 38 91/92

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych. W takim przypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych, z wyłączeniem sytuacji, w których istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów lub zachodzą podstawy do dochodzenia roszczeń.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą też Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o możliwości wprowadzenie zmian do Regulaminu przetwarzania danych i Polityki prywatności

W trosce o dostarczenie istotnych i czytelnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, niniejszy Regulamin przetwarzania danych/Polityka prywatności mogą być aktualizowane. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy.

 

Polecamy

Drugi tom bestsellerowych opowiadań
o ważnych sprawach

15 opowiadań o tym,
co w życiu najważniejsze

 

Do czytania
od pierwszego dnia życia dziecka!

Polska premiera
bestselleru "Goodnigt Moon"

Cytat miesiąca

Czytać to bardziej żyć,
to żyć intensywniej. 

Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru
 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET