Jesteś tutaj    /   Cała Europa czyta dzieciom    /   Proklamacja    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

 

Kampanię społeczną

"Cała Polska czyta dzieciom"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 


Tekst Proklamacji programu "All of Europe Reads to Kids", która podpisana została 1 czerwca 2011 w Cieszynie.

Proklamacja programu „Cała Europa czyta dzieciom”

My, niżej podpisani uczestnicy Inauguracji Pierwszego Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom, zorganizowanego 1 czerwca w Cieszynie 2011 roku wspólnie przez Fundacje:


„ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Celé Česko čte dětem”, we współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami kultury, wyrażamy przekonanie, że umiejętność i zapał do czytania  są warunkiem wszechstronnego rozwoju człowieka, podnoszenia poziomu jego wykształcenia i kompetencji, pełnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawy jakości indywidualnego i wspólnego życia.

Wobec obserwowanego zjawiska wypierania przez media elektroniczne zainteresowania książką i czytaniem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - ok. 20% młodzieży krajów europejskich   funkcjonalni analfabeci uważamy, że powszechne przywrócenie lub wprowadzenie obyczaju głośnego czytania dzieciom od urodzenia w domach oraz we wszystkich instytucjach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych może skutecznie zapobiec analfabetyzmowi i regresowi kulturalnemu naszych społeczeństw. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i edukację młodego pokolenia 
o wprowadzanie i wspieranie programów służących promocji codziennego głośnego czytania dzieciom i młodzieży

 

             2 0  m i n u t   d z i e n n i e.  C o d z i e n n i e ! 

Polecamy

Polska premiera "Goodnigt moon" - "Dobranoc, księzycu" w przekładzie Elizy Piotrowskiej


 

Ursula Dubosarsky - "Kuba i Kanga", opowieść o spotkaniach, które zmieniają nas na zawsze.

Audiobook Astrid Lindgren "Nowe psoty Emila ze Smalandii" i "Jeszcze żyje Emil ze Smalandii" , czyta Edyta Jungowska

Patronaty

 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET