Jesteś tutaj    /   Konkurs im. Astrid Lindgren    /   IV edycja    /   Regulamin konkursu    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

 

Projekt dla przedszkoli
„Magiczna moc bajek”
 

Fundacja Zaczytani.org

 


 

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wraz  z Wydawnictwami: Literatura, Publicat oraz Stentor ogłasza III Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży organizowany pod patronatem literackim Polskiej Sekcji IBBY dzięki finansowemu wsparciu Grupy PZU.
 


Regulamin Konkursu:

1. W Konkursie mogą uczestniczyć autorzy pełnoletni

2. Konkurs dotyczy utworów w następujących kategoriach wiekowych: 

 • książka dla dzieci w wieku do 6 lat
 • książka dla dzieci w wieku 6 -10 lat
 • książka dla dzieci w wieku 10 - 14 lat

3. Forma książek dowolna: baśń, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań; prozą; tematyka współczesna 

4. Objętość: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz-22 strony maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami). 

5. Prosimy o przesyłanie prac pisanych czcionką Arial lub Times New Roman (wielkość co najmniej 11 punktów).

6. Prace wyłącznie tekstowe, dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku lub oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach; prace z ilustracjami nie będą rozpatrywane.

7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej oraz z przedstawicieli Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca konkursowa: 

 • jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych   
 • niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści  
 • jest napisana piękną i poprawną polszczyzną
 • wyrabia gust estetyczny i dobry smak literacki
 • uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji między ludźmi 
 • niesie przesłanie szacunku wobec dziecka, innych istot, przyrody, kraju, prawa, tradycji oraz najważniejszych wartości ludzkich
 • rozwija umiejętność odróżniania dobra od zła, uczy rozwiązywania problemów i konfliktów 
 • unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp. 
 • chroni wrażliwość dziecka - nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy 
 • buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie  

8. Prace należy opatrzyć maksymalnie 2-wyrazowym godłem/hasłem (nie należy ich podpisywać swym nazwiskiem), podać kategorię wiekową dla jakiej tekst jest przeznaczony i wysłać w 3 egzemplarzach wraz z dołączoną do maszynopisów oddzielną, zaklejoną kopertą zawierającą dane Autora (godło, imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) na adres: 

           Fundacja „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a, 02-786 Warszawa

          z dopiskiem: Konkurs im. Astrid Lindgren. 

9. Termin nadsyłania prac: do 30 września 2012 (wg daty stempla pocztowego).
Termin rozstrzygnięcia Konkursu – do 30 marca 2013r.

10. Prace niespełniające wymogów Regulaminu (np. zbyt długie) nie będą brały udziału w Konkursie.  

11. Maszynopisy nie będą zwracane.

12. Fundacja nie udziela informacji na temat ocen i recenzji Jury. Inne informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem: 22 648 3891 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00) lub drogą mailową: e-mail: konkurs@cpcd.pl. 

13. Nagrody (dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie):

1 nagroda - 15 000 PLN 

2 nagroda - 10 000 PLN

3 nagroda -  5 000 PLN

oraz Grand Prix Konkursu - rzeźba Pippi Pończoszanki podnoszącej konia, autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w określonej kategorii.

14. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwodruku utworów zgłoszonych na Konkurs. Autorzy wyrażają zgodę na współpracę edytorską z Wydawcą.

 

Polecamy

Drugi tom bestsellerowych opowiadań
o ważnych sprawach

15 opowiadań o tym,
co w życiu najważniejsze

 

Do czytania
od pierwszego dnia życia dziecka!

Polska premiera
bestselleru "Goodnigt Moon"

Cytat miesiąca

Czytać to bardziej żyć,
to żyć intensywniej. 

Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru
 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET