Program OŚ jest skierowany do uczniów i edukatorów szkół podstawowych na wszystkich poziomach nauczania: w klasach I–III, IV–VI oraz VII–VIII. Może być też realizowany w bibliotekach i innych placówkach. Udział w programie jest nieodpłatny.

Przebieg Programu OŚ w skrócie

  • Lektura i omawianie opowiadań na temat postaw ludzi w kontekście problemów ekologicznych, napisanych specjalnie dla Programu OŚ przez uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży, m.in. Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, Barbarę Kosmowską, Marcina Kozioła, Katarzynę Ryrych, Rafała Witka, Macieja Wojtyszkę.
  • Zajęcia warsztatowe:

– dotyczące problemów ekologicznych poruszonych w opowiadaniach (pomocą będą tu też materiały edukacyjne opracowane/wskazane przez WWF Polska – Partnera merytorycznego Programu OŚ);

– na temat istoty uniwersalnych wartości moralnych, takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, solidarność, przyjaźń, mądrość, czyli złotych zasad postępowania ludzi z charakterem.

  • Przeprowadzenie projektu proekologicznego w swoim otoczeniu – we współpracy z rodziną (uczniowie młodsi), w zespołach uczniowskich (uczniowie starsi).
  • Opracowanie prezentacji projektu proekologicznego: graficznej, jak rysunek, komiks (młodsi uczniowie), multimedialnej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (starsi uczniowie).
  • Wybór najlepszej prezentacji w placówce i przesłanie jej na konkurs do Fundacji.

Rekrutacja do pilotażu już wkrótce! Zapraszamy do rejestracji! Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 10 września br.

Czytaj również