W tym roku naszą kampanię wsparła
m.in. Anna Czartoryska-Niemczycka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli nas odpisem 1% swojego podatku!

W tym roku na konto Fundacji wpłynęła kwota 45 521,41 zł. Środki te przeznaczymy na działania w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzenie w szkołach programu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie” oraz wsparcie książkami potrzebujących rodzin, domów dziecka, małych szkół i bibliotek wiejskich.

Najgoręcej dziękujemy wszystkim Państwu za pomoc, która pozwala nam kontynuować działania na rzecz rozwoju mądrego społeczeństwa.

Irena Koźmińska
z Zespołem Fundacji „BCXXI ─ Cała Polska czyta dzieciom”

Czytaj również