Od września 2023 Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom realizowała integracyjny projekt #włączSZACUNEK skierowany do uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół, do których trafili po wybuchu wojny młodzi uchodźcy z Ukrainy. Projekt #włączSZACUNEK został objęty patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Partnerami projektu są Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Prószyński Media oraz PROM Kultury Saska Kępa, a jego patronem medialnym – Librus.pl. 

Projekt #włączSZACUNEK oparty jest na sprawdzonych założeniach i narzędziach prowadzonego przez nas od lat programu „Wychowanie przez czytanie” (WpC), który z pomocą literatury wprowadza uczniów klas V-VIII w świat uniwersalnych wartości takich jak szacunek, uczciwość, odwaga, mądrość, wolność i in. W programie WpC wykorzystywane są dwa zbiory z serii „Gorzka czekolada” z opowiadaniami pióra najlepszych polskich autorów dla dzieci i młodzieży: Barbary Kosmowskiej, Katarzyny Ryrych,  Katarzyny Terechowicz, Pawła Beręsewicza, Wojciecha Cesarza, Andrzeja Maleszki in. Ich tematyka to trudne sytuacje i ważne sprawy z życia współczesnych nastolatków. 

Jesteśmy przekonani, że obecne kryzysy: społeczny, polityczny, militarny, klimatyczny i in. wynikają z kryzysu wartości, dlatego proponujemy systemowe działania na rzecz nauczania uniwersalnych wartości – w domu, w szkole i w instytucjach kulturalno-edukacyjnych. Chcielibyśmy wesprzeć również integrację językową, kulturową i społeczną dzieci z Ukrainy, których rodziny zdecydowały się pozostać w Polsce na dłużej lub nie mają już do czego wracać. Zależy nam również na budowaniu dobrych relacji między młodymi ludźmi – uczniami z jednej szkoły i klasy, którzy tworzą teraz nową, wielokulturową społeczność lokalną, a także dobrych warunków do rozwoju i edukacji w całej szkole. Tym bardziej, że uczniowie ukraińscy stają się teraz coraz częściej ofiarami zastraszania, hejtu i przemocy, czego powodem może być nieznajomość języka i norm zachowań, a czasem również uprzywilejowany status, niedostępny dla polskich uczniów.

Dlatego też postanowiliśmy zrealizować projekt, który pomoże zarówno ukraińskim, jak i polskim uczniom oraz ich pedagogom w komunikacji i koegzystencji wielokulturowej. Kilka wybranych opowiadań ze zbiorów “Gorzka czekolada” zostało przetłumaczonych na język ukraiński, przygotowaliśmy również pakiet materiałów na potrzeby warsztatów i zajęć projektowych. Projekt objął następujące działania:

 – warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie procesu grupowego, nauczania wartości, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania hejtowi (wrzesień 2023)

– zajęcia dla uczniów (prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli) z wykorzystaniem scenariuszy zajęć i kart pracy przygotowanych na podstawie wybranych opowiadań o wartościach (październik – listopad 2023)

– warsztaty edukacyjno-kreatywne dla uczniów poprowadzone przez Miksera, rapującego filozofa, który stworzył utwory o poszczególnych wartościach do programu WpC (listopad 2023)

– stworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych nt. wybranych wartości i konkurs na najlepszą prezentację (listopad 2023)

– stworzenie przez Miksera i uczniów rapowanego spotu antyhejtowego #włączSZACUNEK (listopad – grudzień 2023)

– Finał projektu – impreza z udziałem uczestników projektu połączona z prezentacją spotu i nagrodzonych prezentacji (grudzień 2023)

– promocja spotu #włączSZACUNEK w kanałach edukacyjno-kulturalnych, mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej Warszawy (grudzień 2023)

Zapraszamy na fotorelację Wojciecha Wójtowicza z Finału projektu #włączSZACUNEK, który odbył się 15 grudnia 2023 w PROMIE Kultury Saska Kępa w Warszawie!

Czytaj również