Wejdź na stronę Programu OŚ:
www.ocalimyswiat.pl
i zgłoś się do Programu!

9 września o godz. 11.00 na Facebooku Fundacji odbyła się konferencja prasowa online inaugurująca ekoprogram z charakterem dla szkół podstawowych pn. „Ocalimy Świat” (link).

Ekoprogram z charakterem pn. „Ocalimy Świat” (w skrócie OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich charakteru
i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego i innych wyzwań ekologicznych młodzi ludzie chcą i powinni wiedzieć, co robić, by zapobiec globalnej katastrofie. Program OŚ pozwala im zdobyć wiedzę, a także doświadczenie przy realizacji własnych projektów proekologicznych, a jednocześnie zrozumieć rolę charakteru i wyznawanych wartości przy podejmowaniu właściwych decyzji i działań.

Program realizowany jest przez naszą fundację we współpracy z Partnerem Merytorycznym ─ WWF Polska oraz Partnerami Strategicznymi: ING Bankiem Śląskim SA i VISA. Patronat Honorowy nad programem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” wnosi do Programu swoje doświadczenie nauczania uniwersalnych wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność czy mądrość – poprzez literaturę, warsztaty oraz realizację projektów społecznych. Partner merytoryczny Programu, WWF Polska – zapewnia wiedzę na temat zagadnień ekologicznych w postaci m.in. wywiadów z ekspertami oraz materiałów edukacyjnych do prowadzenia warsztatów. Partnerzy Strategiczni, oprócz wsparcia finansowego Programu, wnoszą do niego swoją perspektywę dotyczącą zrównoważonego rozwoju, a także pomoc organizacyjną, rzeczową i promocyjną. 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane założenia, cele i etapy Programu OŚ. Na pytania prowadzącej oraz internautów odpowiadali eksperci, pisarze i partnerzy inicjatywy.  Przedstawione zostały efekty sondy pod hasłem „Co od dziś będę robić, by ocalić świat?” oraz inspirujące deklaracje uczestników konferencji i innych osób.  

Serdecznie zapraszamy na stronę Programu OCALIMY ŚWIAT: www.ocalimyswiat.pl

Więcej o projekcie

Na potrzeby Programu OŚ powstanie 30 opowiadań pióra piętnastu uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży na temat uniwersalnych wartości moralnych ukazanych
w kontekście wyzwań ekologicznych. Będą one inspiracją i kanwą dyskusji oraz zadań warsztatowych, a także realizowanych przez uczniów projektów proekologicznych.

Wśród pisarzy, którzy przyjęli zaproszenie do projektu, są m.in. Barbara Kosmowska, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Katarzyna Ryrych, Grzegorz Kasdepke, Maciej Wojtyszko. 

Uzupełnieniem komponentu literackiego, moralnego i ekologicznego Programu OŚ są pakiety narzędzi cyfrowych, które będą pomocne przy projektowaniu i realizacji przez uczniów projektów proekologicznych na rzecz otoczenia oraz ich promocji.

Program OŚ zostanie przeprowadzony w 500 placówkach w kraju – obejmie wszystkie typy i poziomy szkół podstawowych (klasy I-III,  IV-VI, VII-VIII), może też być realizowany w bibliotekach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych. Projekty proekologiczne zaangażują uczniów i ich rodziny, edukatorów i społeczność lokalną.

Uczestnicy konferencji:

Przedstawiciele Organizatora i Partnerów Programu OŚ 

Irena Koźmińska – prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Organizatora

Mirosław Proppé – Prezes Zarządu WWF Polska, Partnera Merytorycznego

Joanna Dymna-Oszek – Dyrektor Biura Zarządu ING Bank Śląski SA, Partnera Strategicznego

Adrian Kurowski – dyrektor VISA w Polsce, Partnera Strategicznego

Ambasadorzy programu „Ocalimy Świat”

Krystyna Czubówna – lektorka, dziennikarka

Agnieszka Kobus-Zawojska – kajakarka, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro

Dorota Sumińska – lekarz weterynarii, popularyzatorka wiedzy o zwierzętach, pisarka

dr Tomasz Samojlik – pracownik naukowy, biolog, pisarz

Pisarze zaproszeni do projektu

Wojciech Cesarz, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kasdepke, Barbara Kosmowska, Marcin Kozioł, Krzysztof Kochański, Katarzyna Majgier, Marcin Pałasz, Renata Piątkowska, Eliza Piotrowska, Katarzyna Ryrych, Tomasz Samojlik, Katarzyna Terechowicz, Rafał Witek, Maciej Wojtyszko.

Czytaj również