E-formularz konkursowy
dostępny na:
konkurs.cpcd.pl

Termin nadsyłania
sprawozdań
upływa
7 września 2020 r.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów, którzy aktywnie realizowali kampanię czytania w zakończonym właśnie roku szkolnym.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie online w terminie do 7 września 2020 r. sprawozdania z działalności w ramach kampanii.

Przed wypełnieniem sprawozdania bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Uwaga! Ponieważ formularz nie daje możliwości częściowego zapisania, a także korekty lub kilkakrotnego przesłania sprawozdania, bardzo ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z wymienionymi powyżej plikami, jak również przygotowanie zawczasu wszystkich potrzebnych informacji:

 • opisów działań w pliku tekstowym (każde działanie maks. 800 znaków ze spacjami)
 • linków do relacji prasowych, informacji na stronach www oraz w mediach społecznościowych placówki
 • plików zdjęciowych (maksymalny rozmiar pliku to 5 MB)


Kryteria oceny prac

Przy ocenie sprawozdań konkursowych Jury będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • skala działań, w tym:
  • liczba dzieci, dorosłych i placówek (uczestników/odbiorców działań)
  • liczba pozyskanych do współpracy placówek/instytucji/organizacji/sponsorów
  • pozyskanie wsparcia ze strony władz samorządowych
  • współpraca z mediami lokalnymi;
 • kreatywność, pomysłowość, oryginalność działań (inicjatywy, które mogą zostać potraktowane jako wzorcowe);
 • edukacja dorosłych (rodziców, nauczycieli i in.) w zakresie efektów głośnego czytania, zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, itp.;
 • działalność nastawiona na dzieci chore i potrzebujące;
 • konsekwencja w prowadzeniu działań (działania regularne, przedsięwzięcia długofalowe);
 • działania w ramach kampanii CPCD, jej haseł i celów, nie zaś jedynie w ramach obowiązków zawodowych
 • identyfikacja wizerunkowa z kampanią „Cała Polska czyta dzieciom” (obecność haseł, materiałów kampanii – ulotek, plakatów, itp.)

Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30 października 2020 r. na stronach:

calapolskaczytadzieciom.pl
facebook.com/calapolskaczytadzieciom

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!


Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj również