E-formularz konkursowy
dostępny na:
konkurs.cpcd.pl

Termin nadsyłania sprawozdań
upływa 15 września 2021 r.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów, którzy aktywnie realizowali kampanię czytania w zakończonym właśnie roku szkolnym.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie online w terminie do 15 września 2021 r. sprawozdania z działalności w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2020/2021.

W ramach sprawozdania należy opisać:

trzy najciekawsze działania zrealizowane w ramach kampanii czytania
(w miarę możliwości zamieszczając zdjęcia i/lub linki do materiałów online dokumentujących działania);

efekty działań zrealizowanych w ramach kampanii CPCD w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie rozbudzenia zainteresowań oraz potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży.

Przed wypełnieniem sprawozdania bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Uwaga! Ponieważ formularz nie daje możliwości częściowego zapisania, a także korekty lub kilkakrotnego przesłania sprawozdania, bardzo ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z wymienionymi powyżej plikami, jak również przygotowanie zawczasu wszystkich potrzebnych informacji:

 • opisów trzech zrealizowanych działań (w pliku tekstowym – każde działanie maks. 800 znaków ze spacjami)
 • linków do relacji prasowych, informacji na stronach www oraz w mediach społecznościowych placówki
 • plików zdjęciowych (maksymalny rozmiar pliku to 5 MB)
 • opisu efektów prowadzonej kampanii (w pliku tekstowym – maks. 1000 znaków ze spacjami)


Kryteria oceny prac

Przy ocenie sprawozdań konkursowych Jury będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • zakres i różnorodność działań, w tym:
  • liczba dzieci, dorosłych i placówek (uczestników/odbiorców działań);
  • pozyskanie wsparcia ze strony władz samorządowych;
  • współpraca z mediami lokalnymi;
  • wykorzystanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technik komunikacyjnych (prezentacje, spotkania online, materiały filmowe);
 • konsekwencja w prowadzeniu działań (działania regularne, przedsięwzięcia długofalowe);
 • kreatywność, pomysłowość, oryginalność działań, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19 i zdalnej edukacji (inicjatywy, które mogą zostać  potraktowane jako wzorcowe);
 • edukacja dorosłych (rodziców, nauczycieli i in.) w zakresie efektów; głośnego czytania, zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, itp.;
 • wykorzystanie działań w ramach kampanii CPCD do promowania uniwersalnych wartości moralnych;
 • działalność nastawiona na dzieci chore i potrzebujące;
 • realizacja działań w ramach kampanii CPCD, jej haseł i celów, nie zaś jedynie w ramach  obowiązków zawodowych i/lub innych projektów czytelniczych;
 • identyfikacja wizerunkowa z kampanią „Cała Polska czyta dzieciom” (obecność haseł oraz materiałów edukacyjno-promocyjnych kampanii).

Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 29 października 2021 r. na stronach:

calapolskaczytadzieciom.pl
facebook.com/calapolskaczytadzieciom

Wszyscy Uczestnicy otrzymają podziękowania, natomiast Laureaci Konkursu – dyplomy oraz nagrody książkowe.
Ponadto, Laureaci wezmą udział w spotkaniu online, połączonym z prelekcją na temat literatury dziecięcej i promocji czytelnictwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj również