Zagłosuj w plebiscycie
ZŁOTA DWUDZIESTKA

i weź udział w Konkursie!

Uczestników Plebiscytu ZŁOTA DWUDZIESTKA, zorganizowanego z okazji 20-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, zapraszamy do udziału w Konkursie na najciekawszą recenzję wybranej książki nominowanej do Plebiscytu.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

Konkurs „Moja ulubiona książka z Plebiscytu ZŁOTA DWUDZIESTKA” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest wraz z Plebiscytem ZŁOTA DWUDZIESTKA (zwanym dalej „Plebiscytem”) przez Fundację „ABCXXI ─ Cała Polska czyta dzieciom” (zwaną dalej „Fundacją”) w ramach Jubileuszu 20-lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.  

Warunki udziału w Konkursie

 1. 1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie Uczestnicy Plebiscytu ZŁOTA DWUDZIESTKA.
 2. 2. W przypadku niepełnoletnich Uczestników (w Plebiscycie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat, za zgodą ich opiekunów prawnych), wymagana jest dodatkowa zgoda opiekuna prawnego udzielona poprzez formularz zgłoszeniowy.
 3. 3. Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej: https://www.calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt,
  na której dostępny jest Regulamin Plebiscytu.
 4. 4. W celu udziału w Plebiscycie oraz Konkursie konieczne jest założenie Konta Użytkownika Serwisu pod adresem: https://system.calapolskaczytadzieciom.pl.
 5. 5. Zadaniem konkursowym jest napisanie recenzji jednej książki, wybranej z 60 tytułów nominowanych w Plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA przez Kapitułę Złotej Listy Fundacji. Galeria nominowanych książek znajduje się na stronie internetowej Plebiscytu: https://www.calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt.
 6. 6. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną recenzję.
 7. 7. Przesłana na Konkurs recenzja powinna być tekstem:
 1. napisanym samodzielnie i dotychczas nigdzie niepublikowanym
 2. o objętości maksymalnie 1000 znaków ze spacjami
 3. zapisanym w formacie pliku tekstowego (doc, rtf, odt) pod nazwą zawierającą tytuł i autora recenzowanej książki oraz imię i nazwisko Autora recenzji.

8. W pliku tekstowym z recenzją należy podać w nagłówku:

 1. tytuł i autora recenzowanej książki
 2. imię i nazwisko Uczestnika
 3. adres e-mail Uczestnika
 4. w przypadku Uczestników niepełnoletnich – wiek Uczestnika.

Informacje te nie są wliczane do podanej wyżej objętości tekstu recenzji.

9. Recenzje można przesyłać do 7 maja 2021 r. do godz. 23.59 wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@cpcd.pl.

Ocena prac konkursowych

1. Przesłane recenzje oceni Jury pod przewodnictwem literaturoznawczyni Doroty Koman.
2. Kryteria oceny prac: oryginalność, kompozycja, poprawność językowa.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na fanpage’u Fundacji na Facebooku 10 maja 2021 r.
4. Decyzje Jury są ostateczne.

Postanowienia końcowe

 1. 1. Udział w Konkursie oznacza:
 1. akceptację niniejszego Regulaminu
 2. akceptację Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności LINK
 3. zgodę Uczestnika, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – zgodę jego opiekuna prawnego, na zredagowanie i opublikowanie recenzji na fundacyjnym profilu na Facebooku/Instagramie oraz na stronie internetowej Fundacji i w materiałach promocyjnych Plebiscytu ZŁOTA DWUDZIESTKA.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu: https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/konkurs-plebiscytowy.
3. Pytania dotyczące Konkursu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@cpcd.pl.

Aktualizacja regulaminu: 27 kwietnia 2021 r.

Ofiarodawcy nagród w Konkursie

Wydawnictwa: Agora dla dzieci, Bajka, Egmont, Ezop, Latarnik, Literatura, Muchomor, Nasza Księgarnia, Prószyński i S-ka, Słowne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj również