Ile razy nie mogliście znaleźć skarpetki🧦, zginęła wam igła bądź agrafka🧷? Przysięglibyście, że rękawiczka leżała na stole i gdzie się ona podziała? Magia? Nie! Otóż w waszym domu mieszka jeszcze ktoś, o kogo istnieniu nie macie pojęcia…👩‍👦

Z radością przedstawiamy Laureatów Konkursu, którzy napisali najciekawsze historie o swoich domowych pożyczalskich i w nagrodę otrzymają audiobooki „Pożyczalscy” wydane przez Wydawnictwo Jung-Off-Ska:

Wiktoria Górecka, lat 10
Julia Alicja Marciniak, lat 11
Wiktoria Plichta, lat 11
Piotr Stojecki, lat 4.

Serdeczne gratulacje!

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace! Dzięki Waszym historiom wiemy już, że domowi pożyczalscy przybierają nieraz postać myszy polnych albo małych misiów, pożyczają sobie od nas nawet szczoteczki do zębów i kubki (ciekawe, do czego je wykorzystują?) i bardzo lubią grać w nasze ulubione gry na telefonach…

Wiemy także, że takie książki, jak „Pożyczalscy” Mary Norton, znakomicie rozwijają wyobraźnię, dlatego serdecznie polecamy je do czytania dzieciom!

A tymczasem trwa konkurs plastyczny na rysunkowe przedstawienie pożyczalskich.

Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem lub Fundacją).
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w nim za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów.
 • Prosimy Rodzica lub Opiekuna dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do przyjęcia pracy dziecka do Konkursu.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Udział w Konkursie polega na napisaniu i nadesłaniu krótkiej historii (5001000 znaków), której bohaterami są tajemniczy pożyczalscy mieszkający w naszym domu, odpowiedzialni za znikające nie wiedzieć gdzie drobne przedmioty.
 • Praca konkursowa ma być stworzona samodzielnie przez dziecko
  i dotychczas nigdzie niepublikowana.
 • Jeden Autor/Autorka może nadesłać jedną pracę konkursową.
 • Prace konkursowe (w formie pliku tekstowego lub skanu odręcznie napisanej historii) prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl
  w tytule wiadomości należy podać: Konkurs „Pożyczalscy w moim domu”, a w treści wiadomości: imię, nazwisko i wiek Autorki/Autora.
 • Plik z pracą konkursową należy podpisać wg następującego wzoru:
  tytuł pracy_imię_nazwisko_wiek Autorki/Autora.
 • Termin nadsyłania prac – do 14 czerwca 2021.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 21 czerwca 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w serwisie Facebook na stronie fanowskiej Fundacji (fb/calapolskaczytadzieciom).

III. NAGRODY

 • Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 • W Konkursie zostanie przyznanych maksymalnie 5 równorzędnych nagród. Każda z nagrodzonych osób otrzyma audiobook pt. „Pożyczalscy” Wydawnictwa Jung-off-ska oraz materiały promocyjne Fundacji (zakładki do książek itp.)
 • Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 • Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Fundacji w terminie 7 dni od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do wysyłki.

IV. ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Autorki/Autora pracy konkursowej i jej/jego opiekuna prawnego na publikację pracy na stronie www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania nagrodzonej pracy oraz wydania przez Organizatora nagrody.
 • Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją na adres: fundacja@cpcd.pl.

Czytaj również