Celem projektu
jest promocja
wartości moralnych
i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci
w wieku przedszkolnym
poprzez działania edukacyjne
oparte o wspólną lekturę
bajek i baśni.

Ambasadorzy projektu:

W październiku rozpocznie się druga edycja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” pod nazwą „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, nasza Fundacja udzieliła projektowi swojego patronatu.

Roczny projekt jest adresowany do wszystkich placówek przedszkolnych, szkolnych (nauczanie zintegrowane) i wychowawczych, edukacyjnych oraz osób prywatnych pracujących z dziećmi (domowe przedszkole), które wyrażą chęć wzięcia udziału w organizowanym przedsięwzięciu.

Jak piszą pomysłodawczynie projektu: Anna Zielińska i Ludmiła Łabiszewska:

„Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. (…) Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.”

Autorki zaznaczają przy tym, że inspiracją do powstania projektu stały się „fundacyjne” książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. Z dzieckiem w świat wartości oraz Wychowanie przez czytanie.

I edycja projektu realizowana w ubiegłym roku szkolnym spotkała się z wielkim zainteresowaniem: do projektu zgłosiło się ponad 900 placówek, a grupa projektowa na Facebooku liczy ponad 10.000 uczestników.

II edycja projektu będzie realizowana w terminie: październik 2020 – maj 2021, zgłoszenia przyjmowane są do końca września br.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Projektu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na grupie projektowej na Facebooku.

Czytaj również