Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, internecie. Nie są to tylko doniesienia z bieguna i  dalekiej Amazonii. Zatrucie Odry, niespotykane upały i susze w naszym kraju pokazują, że katastrofa ekologiczna jest na wyciągnięcie ręki. Aby ratować środowisko musimy działać wspólnie, szybko i mądrze w domu, w szkole, w środowisku lokalnym, w mediach, firmach, polityce. 

Dzieci i młodzież też niepokoją się o przyszłość. Chcą ratować życie na Ziemi. Dlatego powstał program edukacyjny OCALIMY ŚWIAT ekoprogram z charakterem. Z charakterem, bo kryzys ekologiczny jest skutkiem głębokiego kryzysu moralnego i jego zażegnanie wymagać będzie od ludzi, od nas wszystkich, gruntownego przewartościowania postaw i zachowań. Będzie wymagać mocnego systemu wartości moralnych i prawego charakteru.

Dołącz do nas! 


O PROGRAMIE

Program OCALIMY ŚWIAT (OŚ) jest skierowany do uczniów na wszystkich poziomach nauczania: w klasach I–III, IV–VI oraz VII–VIII oraz edukatorów ze szkół podstawowych, bibliotek i innych placówek edukacyjno-wychowawczych. Wyjątkowość Programu OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki – w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii – oraz społeczny. 

Biorąc udział w Programie OŚ otrzymasz bezpłatnie:

1. pakiet książek i materiałów drukowanych:

  • trzy zbiory opowiadań z serii OCALIMY ŚWIAT uznanych polskich autorów do realizacji zajęć:

lektury uzupełniające:

2. pakiet bezpłatnych konsultacji z ekspertami i materiałów projektowych online, w tym scenariusze zajęć wspierających realizację podstawy programowej 

3. certyfikaty dla placówki, uczniów i edukatorów.

Przebieg programu: 

Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność. uczciwość czy mądrość) uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności. Do realizacji swoich działań i ich promocji będą mogli wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe.

Zgłoś się już dziś! 

Organizatorem Programu OCALIMY ŚWIAT (OŚ) jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym – WWF Polska, a Partnerami strategicznymi: ING Bank Śląski SA oraz Visa. Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu oraz Biblioteki Narodowej. Wydawcą książek z serii OCALIMY ŚWIAT jest Prószyński Media Sp. z o.o.

Czytaj również