W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiliśmy pilotażową edycję Ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat” adresowaną do uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.

Poprzez ten program chcemy rozwijać nie tylko świadomość i wiedzę ekologiczną, ale także kształtować prawe charaktery i prospołeczne postawy młodych ludzi.

Ostatnim etapem pilotażu było przygotowanie prezentacji pokazującej działania uczniów bazujące na wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu na najlepszy projekt proekologiczny pilotażu. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i z przyjemnością ogłaszamy, że Komisja Konkursowa przyznała:

3 RÓWNORZĘDNE NAGRODY PIERWSZE

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, woj. mazowieckie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu, woj. warmińsko-mazurskie

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, woj. dolnośląskie

2 RÓWNORZĘDNE NAGRODY DRUGIE

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej, woj. Śląskie

3 RÓWNORZĘDNE NAGRODY TRZECIE

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zielonej Górze, woj. lubuskie

Zespół Szkół i Placówek  Oświatowych w Horyńcu-Zdroju, woj. podkarpackie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie nadesłane prace
i serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu!

www.ocalimyswiat.pl

Czytaj również