Kadry z Inauguracji
II edycji Programu OŚ

red. Katarzyna Stoparczyk
red. Katarzyna Stoparczyk i Michał Książek

7 listopada na FB naszej Fundacji odbyła się uroczysta Inauguracja II edycji wyjątkowego programu edukacyjnego OCALIMY ŚWIAT (OŚ) adresowanego do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, który może być realizowany w szkołach, bibliotekach, domach kultury itp.

Program OŚ łączy w sobie edukację ekologiczną oraz nauczanie wartości moralnych, których nośnikiem jest znakomita literatura, z rozwijaniem postaw prospołecznych, umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencji cyfrowych przy realizacji przez uczniów projektów proekologicznych na rzecz swojego otoczenia.

Organizatorem II edycji Programu OŚ jest nasza Fundacja (Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”), jego Partnerem Merytorycznym – Fundacja WWF Polska, a Partnerem Strategicznym – ING Bank Śląski S.A. 

Dzieci i młodzież mają prawo wiedzieć, co doprowadziło do globalnego kryzysu ekologicznego i zmiany klimatu. Doprowadziły do nich działania ludzi, którzy zapominają o tym, że Ziemia i jej zasoby nie są naszą wyłączną własnością i nie są nieograniczone. Jeżeli chcemy powstrzymać katastrofę klimatyczną, oczyścić Ziemię z gór śmieci i ratować ginące gatunki, musimy ograniczyć niepohamowanie rosnącą produkcję i konsumpcję. Przede wszystkim jednak musimy zacząć żyć w zgodzie z uniwersalnymi wartościami moralnymi nastawionymi na wspólne DOBRO, takimi jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, umiar czy mądrość. To najważniejsze założenie i punkt wyjścia Programu OCALIMY ŚWIAT.

Inaugurację II edycji Programu OŚ poprowadziła redaktorka Katarzyna Stoparczyk. Rozmawialiśmy o celach i przebiegu Programu, obejrzeliśmy prezentacje projektów nagrodzonych w jego pierwszej  edycji, wysłuchaliśmy głosu przedstawicielek i przedstawicieli Organizatora i Partnerów oraz Edukatorek uczestniczących w pilotażu i pierwszej edycji Programu. Gościem specjalnym Inauguracji był pan Michał Książek, pisarz, leśnik, ornitolog, autor wydanego niedawno „Atlasu dziur i szczelin”, w którym zachęca nas do odkrywania dzikiej przyrody w miejskiej przestrzeni. Podczas rozmowy nasz Gość Specjalny zaapelował, „abyśmy żyli w trochę bardziej umiarkowany sposób i dostrzegli, że konsumpcja na tak dużą skalę jak obecnie, jest niebezpieczna dla nas samych”.

Zapraszamy do obejrzenia rejestracji całego spotkania!

Więcej informacji o Programie OŚ: www.ocalimyswiat.pl

Czytaj również