W uroczystości udział wzięli Goście Specjalni – Małgorzata Ostrowska-Królikowska, red. Dorota Koman i prof. Grzegorz Leszczyński

9 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dorocznym ogólnopolskim konkursie dla Liderów kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Laureatki tegorocznego Konkursu – najaktywniejsze Liderki kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom

Zaproszone Laureatki odebrały pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk Ireny Koźmińskiej – Prezes Fundacji oraz Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej – Ambasadorki kampanii czytania.

Towarzyszący uroczystości panel literacki poświęcony był wartościom w literaturze


Uroczystości towarzyszył panel literacki poświęcony wartościom w literaturze dziecięcej i młodzieżowej z udziałem red. Doroty Koman oraz prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie zaprzyjaźnionej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Spotkanie umożliwiło Laureatkom poznanie wielu interesujących nowinek księgarskich, jak również poszerzenie wiedzy o promowaniu wartości moralnych poprzez literaturę oraz wymianę doświadczeń z uczestnikami panelu.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj również