Drodzy Państwo!

Z radością przedstawiamy wyniki Konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2019/2020.

Na Konkurs napłynęło kilkadziesiąt sprawozdań od Liderek i Liderów kampanii CPCD z całego kraju, którzy po raz kolejny dowiedli swojego wielkiego zaangażowania, wytrwałości i nakładu pracy na rzecz promocji czytelnictwa w lokalnych społecznościach.

Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny ze względu na wybuch pandemii i wprowadzenie zdalnego nauczania. Sprawozdania są dowodem na to, jak szybko i skutecznie Liderzy kampanii CPCD zareagowali na zmiany i jak twórczo wykorzystali nowe metody pracy w krzewieniu pasji do książek wśród dzieci i młodzieży.

Apogeum działań wielu z Państwa stanowił XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (30 maja – 7 czerwca br.) pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, który po raz pierwszy został przeprowadzony w przestrzeni wirtualnej.

Dzięki wielkiej pracy i zaangażowaniu Liderów, z uwzględnieniem ograniczeń i zaleceń związanych z sytuacją epidemiczną, w placówkach oświatowych i kulturalnych w całym kraju odbyły się spotkania czytelnicze z autorami i artystami, snuto opowieści z wykorzystaniem rozmaitych form teatralnych i parateatralnych, zorganizowano rozliczne konkursy literacko-plastyczne, włączono do działań promujących literaturę rodziców i dziadków.

Dziękujemy Liderkom i Liderom za entuzjazm, inicjatywy, ofiarność i wielkie zaangażowanie! Państwa działania przybliżają młodemu pokoleniu prawdziwe, uniwersalne wartości i autorytety, budują wewnętrzne zasoby duchowe i intelektualne młodego pokolenia, przynoszą chwile radości w trudnej sytuacji, w jakiej postawiła nas pandemia, oraz niosą nadzieję na przyszłość!

Jeszcze raz serdecznie za to dziękujemy!

Irena Koźmińska z Zespołem Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

WYNIKI KONKURSU

Komisja Konkursowa Fundacji w składzie:

Monika Chojnacka – Dyrektorka Zarządzająca
Joanna Górska – Dyrektorka ds. Współpracy
Marzanna Kuszyńska  – Dyrektorka Regionalna
Dorota Ołtarzewska-Gajewska – specjalistka ds. projektów
Julia Walewska – specjalistka ds. projektów

po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłanymi sprawozdaniami Liderów kampanii czytania przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytania
w roku szkolnym 2019/2020
:

Nagroda Główna

Małgorzata Węgrzyn, Krośnieńska Biblioteka Publiczna, woj. podkarpackie

Nagrody

Karolina Gierczak, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Bolminie, woj. świętokrzyskie

Ewa Jaworska, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, woj. wielkopolskie

Ewa Pawlak, Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, woj. mazowieckie

Anna Zielińska, Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, woj. podkarpackie

Wyróżnienia Specjalne

Karol Czekirda, Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie, woj. mazowieckie

Aldona Zimna, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, woj. wielkopolskie

Wyróżnienia

Eligia Aleksandrowicz-Gąsior, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie, woj. małopolskie

Karolina Bartosz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, woj. wielkopolskie

Beata Chrzan, Żłobek Samorządowy nr 27 w Krakowie, woj. małopolskie

Anna Ciszewska, Biblioteka Publiczno-Szkolna Miasta i Gminy Mikołajki filia Woźnice, woj. warmińsko-mazurskie

Magdalena Gawlak, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie, woj. opolskie

Małgorzata Matuszewska, Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie

Teresa Prokowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu, woj. dolnośląskie

Marzena Szymczak-Potrzebowska, Przedszkole nr 4 „Biały konik” w Koninie, woj. wielkopolskie

Ponadto, w uznaniu dla wieloletniego zaangażowania i różnorodności realizowanych projektów czytelniczych Komisja Konkursowa przyznała dwie Nagrody Specjalne za całokształt pracy na rzecz kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”:

Nagrody Specjalne

Grażyna Kunka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku, woj. opolskie

Ewa Sobczyńska, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Gostkowie, woj. pomorskie

Laureaci nagród i wyróżnień otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich sylwetki oraz dorobek zostaną przedstawione na naszej stronie internetowej. Informację o terminie przekazania nagród przekażemy drogą mailową.

Pozostałym Uczestnikom wyślemy podziękowania za udział w Konkursie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Liderkom i Liderom za udział w Konkursie, a Laureatom przekazujemy serdeczne gratulacje!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu, która zostanie ogłoszona w czerwcu 2021 r. Prosimy o systematyczne dokumentowanie swoich działań przez cały rok!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj również