Drodzy Państwo! Kochani Liderzy!

Z ogromną radością przedstawiamy wyniki Konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2021/2022.

Na Konkurs napłynęło kilkadziesiąt sprawozdań z przedszkoli, szkół i bibliotek z całego kraju. Choć część opisywanych działań dotyczyła jeszcze okresu nauki zdalnej spowodowanej przez pandemię, w tegorocznych sprawozdaniach zdecydowanie dominowały już opisy aktywności realizowanych „na żywo” w placówkach, a także na wolnym powietrzu. Do sprawozdań wróciły po dwóch latach barwne opisy parad, przedstawień, literackich spacerów i urodzin, a także aktywności łączących głośne czytanie z działaniami proekologicznymi, takimi jak sadzenie drzew i krzewów, budowanie domków dla owadów czy sprzątanie okolicy.

Widać także, że Liderzy kampanii coraz chętniej używają do popularyzacji czytelnictwa mediów społecznościowych oraz narzędzi cyfrowych, a przestrzenie bibliotek publicznych i szkolnych przekształcane są często w studia fotograficzne, plenery filmowe, czy escape roomy.

Nieustająco podkreślamy, że Państwa działania mają ogromne znaczenie – przybliżają młodemu pokoleniu uniwersalne wartości moralne i autorytety, doskonalą język, pamięć i wyobraźnię, budują wiedzę i wewnętrzne zasoby emocjonalne oraz intelektualne dzieci i młodzieży, a także przynoszą im niezapomniane wzruszenia płynące z obcowania z książką!

Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i pomysłowość, jaką wykazują Państwo, popularyzując czytanie dzieciom w lokalnych społecznościach. Dziękujemy za wystawy organizowane w Państwa placówkach, wykłady, seminaria promujące naszą misję i cele statutowe, jak również za aktywny udział w działaniach zainicjowanych przez Fundację, szczególnie w ramach programów „Wychowanie przez czytanie”, „Ocalimy świat!” oraz XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem: „Polscy autorzy dla klimatu!”.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a Laureatkom gratulujemy nagród i wyróżnień!

WYNIKI KONKURSU

Komisja Konkursowa Fundacji w składzie:

Monika Chojnacka – dyrektorka zarządzająca
Marzanna Kuszyńska  – dyrektorka regionalna
Dorota Ołtarzewska-Gajewska – specjalistka ds. projektów
Julia Walewska – specjalistka ds. projektów

po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłanymi sprawozdaniami z realizacji kampanii czytania w minionym roku szkolnym przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2021/2022

Nagroda Główna

Klara Wróbel, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie, woj. mazowieckie

I Nagroda

Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska („Panie z Biblioteki”), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, woj. wielkopolskie

II Nagroda

Ewa Jaworska, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, woj. wielkopolskie

III Nagroda

Ewa Pawlak, Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, woj. mazowieckie

Wyróżnienia Specjalne

Beata Chrzan, Żłobek Samorządowy nr 27 w Krakowie, woj. małopolskie

Anna Giniewska, Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie

Agnieszka Klimas, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowie, woj. opolskie

Żanetta Polaczkiewicz, Przedszkole w Poczesnej, woj. śląskie

Marzena Szymczak-Potrzebowska, Przedszkole nr 4 „Biały konik” w Koninie, woj. wielkopolskie

Anna Zielińska, Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, woj. podkarpackie

Wyróżnienia

Dorota Bartoszewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie, woj. mazowieckie

Maria Czyż, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem w Starachowicach, woj. świętokrzyskie

Bożena Diks, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Gostkowie, woj. pomorskie

Katarzyna Góralska, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach, woj. podkarpackie

Katarzyna Kozicka, Przedszkole w Kowalach, woj. pomorskie

Karina Maczuga, Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu, woj. śląskie

Beata Makowska, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaksicach, woj. małopolskie

Krystyna Piotrowska, Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka” w Świeradowie-Zdroju, woj. dolnośląskie

Irena Pławiak, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Żbikowicach, woj. małopolskie

Grażyna Ruta-Balińska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie

Beata Tondyra, Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, woj. śląskie

Aldona Zimna, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, woj. wielkopolskie.


Laureatki nagród i wyróżnień otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, jak również wezmą udział w seminarium literackim „Książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań współczesności”, które odbędzie się w grudniu br. w Warszawie (o terminie i szczegółach poinformujemy już wkrótce drogą mailową).

Pozostali Uczestnicy otrzymają od Fundacji podziękowania za całoroczne prowadzenie kampanii czytania i nadesłanie sprawozdań.

Jeszcze raz Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatkom przekazujemy serdeczne gratulacje!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Czytaj również