Od 2001 r. nasza Fundacja prowadzi nieprzerwanie kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki Liderom kampanii czytania – wolontariuszom, propagującym na co dzień regularne czytanie w domu i w szkole – oraz partnerom, którzy wspierają nas finansowo i promocyjnie, podnosimy świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka.

Lider/ka kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” to osoba, która organizuje kampanię czytania i promuje jej idee oraz wdraża programy edukacyjne i czytelnicze Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” w swojej placówce (przedszkolu, szkole, bibliotece, instytucji kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej itp.), a także w swojej miejscowości i gminie.

Wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którym bliska jest idea szerzenia kultury książki wśród dzieci i młodzieży poprzez regularne głośne czytanie zapraszamy do wdrożenia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom w swojej placówce i podjęcia się roli Liderki/Lidera!

Dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem w charakterze Liderki/Lidera kampanii czytania stworzyliśmy stronę internetową, na której znajdują się szczegółowe informacje, m.in. Regulamin współpracy Lidera, kurs przygotowawczy dla Liderów oraz link do formularza zgłoszeniowego.

Dołącz do nas!
calapolskaczytadzieciom.pl/strefa-lidera


Promuj codzienne czytanie dzieciom w domu
oraz w placówkach oświatowych i kulturalnych
jako potwierdzony badaniami, najbardziej efektywny sposób
rozwijania języka, poszerzania wiedzy
i wychowywania przyszłych czytelników
oraz budowania więzi rodzinnych i mocnego systemu wartości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Czytaj również