Edukacja i integracja przez sztukę – taki cel miał projekt adresowany do wychowanków domów dziecka i seniorów z Uniwersytetów III Wieku.

W latach 2010-2015 Fundacja realizowała ogólnopolski projekt „Generacje – Kreacje”, którego celem była integracja oraz aktywizacja społeczna i kulturalna dzieci z domów dziecka oraz seniorów z Uniwersytetów III Wieku.

Projekt integrował i aktywizował dwie marginalizowane grupy społeczne i wiekowe, rozbudzając jednocześnie trwałe zainteresowania kulturalne, naukę odbioru tworzenia kultury i sztuki – m.in. za pomocą multimediów. Ważnym aspektem projektu było ukazanie dzieciom z domów dziecka innych postaw życiowych niż te, które znały ze swoich rodzinnych domów, wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu, a także zachęcenie seniorów do wolontariatu i kontaktu z dziećmi oraz młodzieżą.

Wspólne wyjścia do teatru, na koncerty i na wystawy, a także udział we wspólnych warsztatach plastycznych, muzycznych czy teatralnych miały na celu nie tylko przekaz kulturowy. Zbudowanie dobrych relacji pomiędzy dziećmi a seniorami to ważny wkład w rozwój kapitału społecznego, zwłaszcza w przypadku dzieci pozbawionych na co dzień rodzicielskiej troski i wsparcia – podkreśla Elżbieta Olszewska, Dyrektorka Programowa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, pomysłodawczyni projektu „Generacje-Kreacje”.

W każdej z miejscowości projekt kończył się spektaklem, w którym brali udział studenci z Uniwersytetów III Wieku oraz dzieci z domów dziecka. Uczestnicy sami tworzyli kostiumy i scenografię, nieraz opracowując także układy taneczne i występy wokalne.

W 2015 r. sztuka wystawiana w Jaśle dotyczyła ludzi w różnych sytuacjach życiowych, czekających na pociąg, natomiast w Zamościu z humorem przedstawiono proces ubiegania się o rękę księcia. W Łodzi można było przenieść się w czasy baroku, a Toruń zaskoczył na scenie lalkami animowanymi przez dzieci. Przemyśl przygotował bożonarodzeniowe widowisko, w Poznaniu natomiast odbyła się wielka wigilijna uczta.

Czytaj również