Zakład Karny nr 1
w Grudziądzu
to jedna
z dwóch placówek
w kraju,
gdzie osadzone
mogą przebywać
wraz z dziećmi
do trzeciego roku życia.


W 2019 r. nasza Fundacja już po raz piąty realizowała program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. W projekcie uczestniczyło 18 pań w różnym wieku. Łączyło je to, że wszystkie są matkami.

Część z uczestniczek przebywała w zakładzie karnym – jednej z dwóch tego rodzaju placówek w Polsce – ze swoimi małymi dziećmi do trzeciego roku życia.
To kluczowy czas życia dziecka – najważniejszy dla jego rozwoju emocjonalnego, budowania więzi, rozwijania poczucia własnej wartości.
Rodzice często nie mają wiedzy na temat wychowania i umiejętności wychowawczych, dlatego szkolenia miały za zadanie pomóc uczestniczkom uzupełnić te braki.

Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska z wizytą w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu

Oprócz szkoleń za zakresu zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci, rozwijania poczucia własnej wartości, czytania dzieciom, nauczania wartości, negatywnych skutków spożywania alkoholu i używek na rozwój dziecka w życiu płodowym, kobiety osadzone w zakładzie karnym uczestniczyły w zajęciach z dramy, podczas których integrowały się w grupie, otwierały na najtrudniejsze uczucia, poznawały reakcje swojego umysłu i ciała, następnie uczestniczyły w zajęciach teatralnych i plastycznych.

Finałem projektu był spektakl, który przygotowały od strony scenograficznej i w którym zagrały uczestniczki projektu. Spektakl został nagrany na płyty DVD i wysłany jako prezent dzieciom uczestniczek, które pozostają poza zakładem karnym – często w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Każda mama na zajęciach plastycznych przygotowała okładkę płyty z osobistymi życzeniami dla swojego dziecka.

Płyty DVD z nagranym spektaklem w wykonaniu osadzonych

Czytaj również