Z radością informujemy, że realizacji ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w 2022 r. otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga.” Kierując się myślą Janusza Korczaka, w 2022 r. w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” będziemy promować najnowszą polską literaturę dla dzieci i młodzieży jako źródło inspiracji dla młodego pokolenia do samodzielnego myślenia o świecie, szczególnie w kontekście kluczowych wyzwań współczesności, takich jak m.in. niezrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne.

W ramach zadania zorganizujemy cykl spotkań online z wybitnymi twórcami książek dla dzieci i młodzieży pn. „Klimat dla polskich autorów!” oraz XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XXI OTCD) pod hasłem: „Polscy autorzy dla klimatu!”, będziemy współorganizatorem VIII Nocy Bibliotek i ogłosimy Konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytania w roku szkolnym 2021/2022.

Wszystko po to, by stworzyć klimat dla książki i zadbać o klimat wokół nas!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Czytaj również