W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiliśmy pilotażową edycję Ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat” adresowaną do uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.

Poprzez ten program chcemy rozwijać nie tylko świadomość i wiedzę ekologiczną, ale także kształtować prawe charaktery i prospołeczne postawy młodych ludzi.

Ostatnim etapem pilotażu było przygotowanie prezentacji pokazującej działania uczniów bazujące na wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu na najlepszy projekt proekologiczny pilotażu. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i z przyjemnością ogłaszamy, że Komisja Konkursowa w składzie:

Joanna Górska
Marzanna Kuszyńska
Julia Walewska
Dorota Ołtarzewska-Gajewska

przyznała Nagrodę Główną, trzy Nagrody i trzy Wyróżnienia.

WYNIKI KONKURSU

NAGRODA GŁÓWNA

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, woj. mazowieckie

3 RÓWNORZĘDNE NAGRODY

  • Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, woj. dolnośląskie

  • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju, woj. podkarpackie

3 RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu, woj. warmińsko-mazurskie

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zielonej Górze, woj. lubuskie

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie nadesłane prace
i serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu!

Czytaj również