Pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. Adresatami są starsze klasy szkół podstawowych.

Czytaj również