Znakomita książka napisana przez osoby nie tylko głową, ale i sercem zaangażowane w propagowanie idei „dobrego rozwoju” i tworzenia środowiska przyjaznego dziecku.

Wielu rodziców i wielu nauczycieli dobrze wychowuje dzieci i dobrze je prowadzi ku wiedzy, ku samodzielnemu odkrywaniu świata, ku różnym umiejętnościom bardziej czy mniej przydatnym potem w życiu. Ci dobrzy rodzice i nauczyciele niejednokrotnie mają wątpliwości, stają przed trudnymi pytaniami, czasami o charakterze dylematów.

Wśród nich najważniejszy jest ten, który dotyczy wizji dziecka oraz koncepcji jego wychowania, także filozofii wychowania i kształcenia, jaką każdy z nas – dorosłych – „ma” w swojej głowie, a niektórzy także w sercu. Podstawowe pytania dadzą się sprowadzić do następujących: czy to, co robię i to, czego nie robię jest dobre dla mojego dziecka, gdzie są granice mojej ingerencji, co oznacza swoboda i ile dawać jej dziecku? Ale najważniejszym pozostaje pytanie o to, DLACZEGO robię to, co robię, czyli pytanie o WARTOŚCI, o to, co mnie – jako matkę, ojca, nauczyciela popycha w tym, a nie innym kierunku i pozwala mi uzasadniać podejmowane działania, jako dobre lub niedobre teraz i w przyszłości dla mego dziecka czy ucznia.

Z każdej karty książki „Z dzieckiem w świat wartości” przebija szacunek dla dziecka jako istoty od początku swego życia niepowtarzalnej, unikatowej, idącej własną ścieżką rozwojową w swoim tempie ku celom przez siebie wyznaczanym. Ale nie idącą samotnie i nie we mgle. Są obok niego dorośli, szanujący autonomię dziecka, ale i dający mu niezbędne dla samodzielnych poszukiwań poczucie bezpieczeństwa, będący blisko, gdy trzeba, ale i umiejący się wycofać w sytuacjach próby dla dziecka, dorastający razem z nim, ale i chętnie uczący się świata od niego.

Oprócz dorosłych są też WARTOŚCI – wartości ważne dla nich, czyniące ich zachowania i wobec dziecka i wobec wszystkich innych ludzi czystymi i przejrzystymi oraz powodujące, że dziecko widzi ich jak osoby spójne, „dobrze poskładane”, czytelne i przewidywalne.

Te wartości w dzisiejszym świecie to już nie tak, jak kiedyś dla żeglarzy morskie latarnie – wielkie punkty orientacyjne, to raczej świetliki, małe jasne punkty nie pozwalające się pogubić, ale jednocześnie nie narzucające wszystkim jednej drogi do jednego celu. Celów jest wiele i dróg jest wiele. Książka uwrażliwia nas na to i pokazuje czego potrzebuje dziecko, czego potrzebuje każdy człowiek, by mógł iść przez życie raz łatwiejszą, raz trudniejszą drogą, ale zawsze z nadzieją, że dojdzie do celu ważnego dla siebie.

To jest ważna książka dla mądrych i wrażliwych dorosłych, często pogubionych w dzisiejszym świecie – daje im nie tylko wskazówki, daje przede wszystkim wsparcie, upewnienie i nadzieję, że opierając swoje działania i kontakty z dzieckiem na wartościach sprzyjają jego dorastaniu i przekształcaniu się w szczęśliwą dorosłą osobę – ciekawą świata, ale i potrzebującą bliskości ludzi oraz umiejącą dawać to innym.

O Autorce

Prof. Anna Brzezińska, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwuletniego Studium Podyplomowego Szkoła Promująca Zdrowie. Członkini Komitetu Psychologii PAN. Od prawie 40 lat zajmuje się psychologicznymi podstawami edukacji, głównie dzieci, ale także ich rodziców i nauczycieli. Redaktorka i współautorka podręcznika „Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa” (GWP, 2005).

Czytaj również