Prowadzimy kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, krzewimy czytelnictwo i promujemy wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów, pomagamy wychowywać dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi!

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”

W wyniku działań promocyjnych, informacyjnych i reklamowych Fundacji coraz więcej rodziców zaczyna traktować wychowanie dzieci jako swoje najważniejsze życiowe zadanie, a kampania „Cała Polska czyta dzieciom” w wielu miejscowościach stała się osią działań kulturalnych, aktywizujących i łączących pokolenia oraz osoby różnych zawodów.

Od 2001 r. Fundacja prowadzi nieprzerwanie kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki tysiącom Liderów – wolontariuszy, propagujących na co dzień regularne czytanie w domu i w szkole – oraz partnerom, którzy wspierają nas finansowo i promocyjnie, podnosimy świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka.


ZŁOTA LISTA

Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, społecznym, kulturalnym i moralnym. Dlatego Fundacja stworzyła i nieustannie rozszerza Złotą Listę książek rekomendowanych do czytania dzieciom, w podziale na kategorie wiekowe.

Książki na Listę wybierane są ze szczególną starannością, według ściśle określonych kryteriów, które z jednej strony służą podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, a z drugiej – ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka.

Obecnie Złota Lista liczy ponad 350 tytułów – zarówno uznanych klasyków literatury polskiej i światowej, jak i nowości wydawniczych z ostatnich lat.


KONKURS A. LINDGREN

Począwszy od 2006 r. Fundacja co trzy lata organizuje Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest propagowanie wartościowej rodzimej literatury, odpowiadającej na wyzwania współczesności i tworzonej w duchu twórczości wielkiej szwedzkiej pisarki.

W Konkursie biorą udział zarówno uznani pisarze, jak i debiutanci. Książki nagradzane są w trzech kategoriach wiekowych i – dzięki współpracy z zaproszonymi wydawnictwami – ukazują się drukiem w kilka miesięcy po ogłoszeniu wyników. Przewodniczącą jury Konkursu jest od pierwszej edycji prof. Joanna Papuzińska.

Dorobek pięciu edycji Konkursu to ponad 40 nagrodzonych i wyróżnionych książek, w marcu 2020 r. odbyła się premiera książek-laureatek piątej edycji Konkursu.


NASZE PROJEKTY

Realizujemy szereg projektów edukacyjnych, których celem jest promowanie mądrego wychowania dzieci, jak również popularyzacja czytelnictwa i dobrej literatury oraz wartości moralnych wśród dzieci i młodzieży.


KSIĄŻKI

Nasza Fundacja z pełnym przekonaniem angażuje się w innowacyjne projekty wydawnicze, które służą:

  • kształtowaniu nawyku codziennego czytania w domach i placówkach oświatowych
  • przybliżaniu polskiemu czytelnikowi mało znanych lub niesłusznie zapomnianych pereł literatury rodzimej i światowej
  • wprowadzaniu młodego czytelnika w świat wartości moralnych i ich zastosowania w codziennym życiu.

Oprócz książek-laureatek Konkursu im. Astrid Lindgren opracowaliśmy merytorycznie oraz wydaliśmy (najczęściej we współpracy z innym wydawnictwem) m.in. dwie kolekcje pereł literatury dziecięcej i młodzieżowej, dwa zbiory opowiadań o wartościach i mechanizmach psychologicznych, książkę-wyprawkę czytelniczą dla rodziców i nowonarodzonego dziecka, a także dwa poradniki dla rodziców i edukatorów dotyczące roli książki w procesie wychowania oraz wprowadzania dzieci w świat wartości moralnych.


Kolekcja książek „Cała Polska czyta dzieciom”
23 tomy

W 2007 r. nasza Fundacja we współpracy z tygodnikiem „Polityka” wydała 23-tomową kolekcję zapomnianych oraz dawno niewznawianych pereł literatury dziecięcej, pióra autorów tej miary co A. Lindgren, H. Lee, M. Ende, R. Dahl czy V. Crvtek.

Jubileuszowa kolekcja książek „Cała Polska czyta dzieciom”
15 tomów

Sukces pierwszej kolekcji sprawił, że w 2017 r. – z okazji jubileuszu 15-lecia kampanii czytania – we współpracy z tygodnikiem „Polityka” powstała kolejna kolekcja złożona z mało znanych lub nowych na polskim rynku pereł literatury dziecięcej.


Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach
opracowanie zbiorowe

Opracowany i wydany w 2017 r. we współpracy w wydawnictwem Prószyński i S-ka zbiór zawiera 15 opowiadań dla młodzieży o tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości i innych wartościach, którymi warto kierować się co dzień.

Gorzka czekolada, tom II. Nowe opowiadania o ważnych sprawach
opracowanie zbiorowe

Drugi tom bestsellerowych opowiadań podejmuje temat skomplikowanych relacji oraz emocji, które czasem trudno opanować. Pointą do tekstów literackich są rozmowy Ireny Koźmińskiej z psychologami -Teresą Jadczak-Szumiło i Jackiem Masłowskim.


Z dzieckiem w świat wartości
Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska

Wielokrotnie wznawiany poradnik stawia pytanie, jak wprowadzić dziecko w świat wartości moralnych i jak dać mu kompas moralny na całe życie. Praktyczne ćwiczenia podpowiadają jak postępować, by dziecko miało szansę na mądre kierowanie swoim życiem.

Wychowanie przez czytanie
Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska

Jak i co czytać dzieciom, by lektura miała najlepszy wpływ na ich zdolność percepcji, empatię, refleks, rozwijała ich umiejętności interpersonalne i kształtowała charakter? Na te pytania w przystępnej, atrakcyjnej formie odpowiada para fundacyjnych autorek.


Pierwsza Książka Mojego Dziecka
opracowanie zbiorowe

Złożona z zabawnie ilustrowanych wierszy do czytania dzieciom od urodzenia oraz wzbogacona o informacje dot. mądrego wychowania książka została opracowana i wydana jako swego rodzaju wyprawka dla młodych rodziców i ich nowonarodzonego dziecka.

Autografnik

Wydany przez Fundację elegancki album do zbierania autografów i dedykacji. Służy pielęgnowaniu wspomnień ze spotkań z twórcami, a przez to stanowić zachętę do aktywnego udziału w kulturze. Nakład wyczerpany.


SZKOLENIA

Fundacja prowadzi wykłady i prezentacje adresowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych, bibliotekarzy i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które rozumieją potrzebę nauczania młodego pokolenia umiejętności językowych, myślenia i wartości.
Wykłady koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień:

  1. Wpieranie zdrowia emocjonalnego dzieci
  2. Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji
  3. Nauczanie wartości

Osoby zainteresowane zaproszeniem przedstawiciela Fundacji na organizowaną konferencję czy seminarium prosimy o kontakt z Biurem Fundacji: fundacja@cpcd.pl.