MĄDRZY CYFROWI

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych.
Do Programu MC dołączyło już ponad 380 placówek! To 10 tys. uczniów, którzy są MĄDRZY CYFROWI!WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Wychowanie przez Czytanie to program skierowany do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych, którego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.
Pod opieką nauczycieli uczniowie omawiają istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości, oraz tworzą krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości.


RODZINNE CZYTANIE

W ramach programu RodzinneCzytanie.pl zachęcamy do tworzenia w bibliotekach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo-kulturalnych Klubów Czytających Rodzin – nieformalnych grup zrzeszonych wokół spotkań z książką.

Klubowe spotkania mają być okazją do promowania regularnego czytania dzieciom wartościowej literatury, miejscem wymiany wrażeń i lektur, a także okazją do budowania więzi: rodzic-dziecko.LIDER KAMPANII CPCD

Lider kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” to nauczyciel, bibliotekarz, pracownik oświatowy lub inna osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą, która w swojej pracy pragnie promować wartościową literaturę, jak również regularne czytanie dzieciom. Włącza się w kalendarz imprez czytelniczych inicjowanych przez Fundację, szczególnie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, jak również realizuje własne inicjatywy promujące książkę i czytanie w środowisku lokalnym.

ARCHIWUM PROGRAMÓW

Edukacja kulturalna kobiet osadzonych z małymi dziećmi

Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, obejmujący m.in. szkolenia za zakresu zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i rozwijania poczucia własnej wartości oraz zajęcia z dramy.

Generacje – Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń

Edukacja i integracja przez sztukę – taki cel miał realizowany w latach 2010-2015 projekt adresowany do wychowanków domów dziecka i seniorów z Uniwersytetów III Wieku.