27 maja 2022 r. o godzinie 12.15 na Targach Książki pod Pałacem Kultury w Warszawie (na scenie B w pobliżu Teatru Dramatycznego) odbędzie się konferencja prasowa, na której ogłoszony zostanie VI Konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI ─ Cała Polska czyta dzieciom”. Patronat Honorowy nad Konkursem objęła Biblioteka Narodowa. Partnerami Konkursu są Fundacja PZU oraz Fundacja AMF „Nasza Droga”.

W spotkaniu udział wezmą jurorzy Konkursu – m.in. prof. dr Grzegorz Leszczyński, literaturoznawca, Irena Koźmińska, prezes Fundacji „ABCXXI ─ Cała Polska czyta dzieciom”, Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowa Fundacji, a także laureaci poprzednich edycji Konkursów, m.in. Katarzyna Majgier, Zuzanna Orlińska, Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz, Katarzyna Ryrych i przedstawiciele wydawnictw konkursowych.

Konkurs im. Astrid Lindgren jest prowadzony od 2006 roku, a jego kolejne edycje są ogłaszane co trzy lata (w powodu pandemii ogłoszenie VI Konkursu przesunęło się o rok).

Konkurs ma trzy szczególne cechy, które przyczyniają się do jego prestiżu i popularności: stawia przed autorami wysokie wymagania literackie i etyczne, co pozytywnie przekłada się na jakość nadsyłanych prac, zwycięzcom oferuje wysokie nagrody, a ponadto – gwarantuje rychłe pojawienie się nagrodzonych książek na rynku księgarskim dzięki zaangażowaniu w prace Jury wydawnictw konkursowych. Autorzy biorący udział w Konkursie im. Astrid Lindgren są proszeni o napisanie prac spełniających wymogi Regulaminu Konkursu, adresowanych do odbiorców w wieku do 6 lat, od 6 do 10 lat lub od 10 do 14 lat. Nagrodzone książki są w kilka miesięcy po ogłoszeniu wyników wydawane przez współpracujące z Fundacją Wydawnictwa Konkursowe. Zachętą dla Autorów do uczestnictwa w Konkursie mogą być także wysokie nagrody przyznawane Laureatom: 15 tys. zł za zdobycie pierwszego miejsca, 10 tys. złotych za drugie miejsce, 5 tys. złotych za III miejsce ─ odrębnie dla każdej kategorii wiekowej. Udział w Konkursie jest anonimowy ─ Jury przyznając nagrody, nie zna nazwisk autorów prac.

Konkurs im. Astrid Lindgren ugruntował swoją dobrą markę jako ważne wydarzenie kulturotwórcze wyznaczające wysoki poziom twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży. Konkurs cieszy się popularnością zarówno wśród pisarzy i osób zainteresowanych książkami dla młodych odbiorców, jak i wśród samych czytelników, o czym świadczy fakt, że nagrodzone w Konkursie tytuły są wielokrotnie wznawiane. Prace na Konkurs przesyłają zarówno uznani autorzy, jak i debiutanci. W poprzednich edycjach Konkursu nagrody zdobyli m.in.: Paweł Beręsewicz, Joanna Jagiełło, Barbara Kosmowska, Katarzyna Majgier, Anna Onichimowska, Zuzanna Orlińska, Renata Piątkowska, Rafał Witek, Marcin Szczygielski – dwukrotny zdobywca Grand Prix Konkursu, czy debiutująca jako pisarka w II edycji Konkursu i laureatka kolejnych edycji, Katarzyna Ryrych, która w jego piątej edycji zdobyła Grand Prix za „Lato na Rodos”,i dzisiaj jest uznaną oraz wielokrotnie nagradzaną autorką ponad 50 książek dla młodych i dorosłych czytelników. Pierwszymi nagrodami w Konkursie zadebiutowali też Ida Pierelotkin z książką „Ala Betka” oraz Krzysztof Kochański, autor „Selfie z Golemem”.

Prof. dr hab. Joanna Papuzińska, Przewodnicząca Jury Konkursu, literaturoznawczyni, poetka i pisarka, uważa, że Konkurs – jak i nazwisko jego patronki – jest ważnym impulsem twórczym dla autorów i wydawców. Skłania do obserwacji współczesności, do refleksji nad historią najnowszą, nad psychiką dziecka i zmianami jakie w niej zachodzą. Jest też za każdym razem wielką przygodą czytelniczą dla jurorów, przynosząc wiele zaskoczeń, olśnieni i dobrych niespodzianek. Pozwala to żywić nadzieję, że i młodzi czytelnicy doświadczą podobnych przeżyć.

Irena Koźmińska, prezes Fundacji „ABCXXI ─ Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatorka Konkursu oraz jego jurorka, mówi:

Bardzo nas cieszy to, że Konkurs inspiruje autorów do pisania znakomitych literacko, dojrzałych i wartościowych książek dla dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy kryteria, które pisarze biorą sobie do serca, dzięki czemu powstają książki mądre, piękne i ciekawe, które mówią młodym czytelnikom o sprawach ważnych w ich życiu i we współczesnym świecie. Nie ma w nich tanich chwytów marketingowych, obliczonych na łatwą sprzedaż. Autorzy – i myślę, że także czytelnicy – przekonali się, że szukamy w tych książkach prawdziwych wartości – zarówno literackich, na miarę twórczości patronki Konkursu, jak i moralnych.

Plonem dotychczasowych pięciu edycji Konkursu im. Astrid Lindgren jest ponad 50 książek wydanych przez Wydawnictwa Konkursowe. Niektóre z nagrodzonych lub wyróżnionych tytułów zostały następnie uhonorowane przez inne gremia, m.in. otrzymując tytuł Książki Roku IBBY (np. „Pozłacana rybka” Barbary Kosmowskiej, czy „Łopianowe pole” Katarzyny Ryrych), nagrodę Hestii („Lato na Rodos” Katarzyny Ryrych), zaś „Ala Betka” Idy Pierelotkin otrzymała nagrodę za debiut przyznawaną przez kwartalnik Guliwer. Wiele książek napisanych na Konkurs im. Astrid Lindgren i wyróżnionych lub dostrzeżonych przez jego Jury zostało następnie wydanych przez inne wydawnictwa. Książki „Dzień czekolady” Anny Onichimowskiej i „Czarny młyn” Marcina Szczygielskiego doczekały się filmowych adaptacji. „Czarny Młyn”, „Arka czasu” i „Teatr niewidzialnych dzieci” – trzy tytuły Marcin Szczygielskiego, które zdobyły I miejsca w Konkursie im. Astrid Lindgren, a dwa pierwsze z nich – Grand Prix w II i III edycji Konkursu – zostały przetłumaczone na inne języki.

Więcej informacji na stronie:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/konkurs-astrid-lindgren/

Czytaj również