Złota Lista / Od 6 lat / Co czytać

Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie

Gałązka z Drzewa Słońca – na wagę złota

„Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”… Ależ są! Ci prawdziwi, kultywujący swoją tradycję i kulturę, oraz ci od lat pięknie utrwaleni w literaturze. Gałązka z Drzewa Słońca to baśnie cygańskie zebrane i wspaniale opracowane przez Jerzego Ficowskiego, które – w pięknej oprawie graficznej Jerzego Srokowskiego – towarzyszyły w dzieciństwie dzisiejszym dziadkom, potem rodzicom. A najmłodsi, słuchając tych opowieści, też będą zafascynowani barwnym światem taborów, egzotycznie brzmiącymi imionami bohaterów – Andrusz, Bakrengro, Keszalia – i ich historiami, które mogły się zdarzyć tylko w baśniach. Kręte i pełne zasadzek drogi ubogich Cyganów do bogactwa i miłości, tak pięknie zapisane przez zafascynowanego nimi znakomitego polskiego poetę, rozbudzą wyobraźnię dzieci i otworzą ich serca na świat Romów, a może i na inne, mniej im znane, a jakże ciekawe i bogate kultury. Pozwolą zrozumieć, jak wiele nas łączy i jak mocno Romowie wpisani są w naszą kulturę. A przede wszystkim uświadomi, że nie mając swojego kraju, od setek lat rozsypani po świecie, zachowują swoją odrębność: swój język, muzykę, obyczaje. I barwne jak cygańskie spódnice baśnie…

Dorota Koman