Złota Lista / Od 10 lat / Co czytać

Latający talerz

OCALIMY ŚWIAT tom II

Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, internecie.

My, ludzie, swoimi działaniami – produkcją, transportem, konsumpcją, śmieciami – zatruwamy Ziemię, niszczymy jej zasoby i zaburzamy równowagę w przyrodzie. Doprowadziliśmy do globalnego kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych, które zagrażają życiu na planecie. Musimy podjąć szybkie działania, by zapobiec katastrofie. Dzieci i młodzież też niepokoją się o przyszłość. Chcą wiedzieć, co spowodowało kryzys, i chcą włączyć się w ratowanie życia na Ziemi. Aby postępować odpowiedzialnie i mądrze, muszą mieć wiedzę i podejmować dobre decyzje – solidarnie, z szacunkiem dla Ziemi i wszystkich jej mieszkańców.

„Latający talerz” to zbiór opowiadań o tematyce ekologicznej dla dzieci z klas IV–VI szkoły podstawowej, który powstał w ramach Ekoprogramu z charakterem OCALIMY ŚWIAT (OŚ). Tom zawiera dziewięć pasjonujących ekohistorii pióra znakomitych polskich autorów zilustrowanych przez Piotra Rychela i rekomendowanych dla młodzieży od 10 roku życia. 

Organizatorem Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym – WWF Polska, a Partnerami strategicznymi: ING Bank Śląski SA oraz Visa. Poniżej zamieszczamy krótkie rekomendacje przedstawicieli Partnerów projektu.

Obecne problemy środowiskowe i klimatyczne są skutkiem ogromnej konsumpcji i egocentryzmu ludzi. Zapomnieliśmy o innych współmieszkańcach Ziemi i o jej ograniczonych zasobach. Cieszę się, że z Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” i Partnerami mogliśmy współpracować przy powstaniu opowiadań, które nie tylko przynoszą wiedzę ekologiczną, ale kształtują też postawy odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Życzę młodym czytelnikom inspirującej lektury!

Mirosław Proppé, prezes WWF Polska

Wrażliwość na środowisko to pierwszy krok ku lepszej przyszłości. A ta w głównej mierze zależeć będzie od młodych ludzi. Dlatego angażujemy się w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, która przybliża im świat przyrody i pozwala zrozumieć przyczyny zachodzących zmian. Ta książka zachęca zarówno do działań na rzecz klimatu i środowiska, jak i budowania potrzebnej do tego siły charakteru.

Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

Kryzys klimatyczny wymaga natychmiastowego działania. Zaczynamy od siebie, ale wierzymy też w siłę dzielenia się wiedzą, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą. Mamy wspólny cel – chcemy lepszej przyszłości dla naszej planety. I dlatego szczególnie zachęcamy do lektury!

Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce

Pozostałe dwa tomy zbiorów opowiadań z serii OCALIMY ŚWIAT to: