Złota Lista / Od 8 lat / Co czytać

Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy

 

Co wiemy o naszym hymnie narodowym?

Trudno uwierzyć, że do czasu ukazania się tej książki nie powstało po ‘89 roku żadne rzetelne kompendium na temat polskiego hymnu narodowego – nie tylko dla dzieci. Mazurek Dąbrowskiego Małgorzaty Strzałkowskiej adresowany jest do wszystkich. Część pierwsza – Co każdy Polak o hymnie wiedzieć powinien – to lektura obowiązkowa i bardzo ciekawa! Równie interesująca jest część Dla wnikliwych, gdzie obok dwóch zapomnianych zwrotek hymnu znajdziemy pieśni, które wcześniej pełniły tę rolę. Choć wydaje nam się, że dobrze znamy nasz hymn, to śpiewając, często popełniamy błędy (np. ma być KIEDY, a nie póki my żyjemy; WRÓCIM SIĘ – a nie rzucim się) Autorka – znakomita poetka i pisarka dla dzieci, a z wykształcenia bibliograf i wydawca naukowy – sięgnęła do źródeł, sprawdziła fakty (wiele z nich sprostowała!) i przeanalizowała zwrotkę po zwrotce, by przybliżyć nam hymn i jego niezwykłą historię. Czy wiecie, że rękopis utworu kończy się słowem salus (na zdrowie!)? A pierwsze wykonanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech odbyło się 20 lipca 1797 roku w Caffè dei Luterani w Reggio nell’Emilia podczas uroczystości na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Józef Wybicki napisał ją jako pieśń żołnierską, będącą wyrazem nadziei i tęsknoty za wolną ojczyzną. Szybko zyskała ogromną popularność nie tylko w kraju rozdartym zaborami, ale też na salonach Europy (została przetłumaczona na 15 języków!). W 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem państwowym odrodzonej Polski, wygrywając z Rotą i religijną pieśnią Boże, coś Polskę.

Na płycie dołączonej do tej pięknie wydanej i z pietyzmem zilustrowanej książki, usłyszycie m.in., jak Mazurek Dąbrowskiego brzmiał około 1800 roku i jak wygrywały go polskie zegary i pozytywki w czasach zaborów.

Dorota Koman