Dla edukatorów

W jaki sposób szybko się uczyć

To obowiązkowa lektura dla osób zainteresowanych procesem uczenia się oraz samodoskonaleniem. Zawiera miedzy innymi: szczegółowy opis czterech głównych sposobów uczenia się: wzrokowego, słuchowego, dotykowego i kinestetycznego; testy pozwalające ustalić najskuteczniejszą metodę przyswajania wiedzy, a także zidentyfikować dominującą półkulę mózgową; wyczerpującą prezentację każdej z ośmiu metod uczenia się wraz z opisem strategii służących do ich jak najpełniejszego wykorzystania.