Dla rodziców / Dla edukatorów

Z dzieckiem w świat wartości

Dajmy każdemu dziecku kompas moralny na całe życie! Psycholodzy często porównują dziecko w procesie wychowania do walizki – możemy z niej wyjąć to, co uprzednio do niej włożymy. Powinniśmy je zatem nauczyć, najlepiej poprzez własne postępowanie, co oznaczają pojęcia: odpowiedzialność, prawdomówność, odwaga, przeciwstawianie się złu. Dziecko dzięki takiemu systemowi wychowania ma szansę, by dokonywać w przyszłości trafnych życiowych wyborów i przekonać się, że przestrzeganie moralnych drogowskazów prowadzi je do sukcesu. Szczególnie ważne jest to właśnie teraz – w dobie silnego oddziaływania mediów, wywierania presji przez grupy towarzyskie, w które dziecko na pewno trafi. Dla rodziców z lektury tej książki płynie inna lekcja, oczywista tylko z pozoru – wychowanie nie jest łatwe. Ta książka oprócz wiedzy psychologicznej zawiera praktyczne ćwiczenia i podpowiedzi, jak postępować, by dziecko – już na etapie bycia przedszkolakiem, aż po nastolatka, miało szansę na mądre i odpowiedzialne kierowanie swoim życiem.