Dla rodziców / Dla edukatorów

Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera

Książka pokazuje jak walczyć z zalewem treści płynących z telewizji i elektronicznych mediów i stworzyć ciepłą, spokojną rodzinę. Dowiemy się z niej w jaki sposób telewizja wpływa na fizyczny intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka; dlaczego lekarze i pedagodzy zachęcają do tego, by dzieci jak najpóźniej zaczynały oglądać telewizję i korzystać z elektronicznych mediów; jak ustrzec dzieci przed uzależnieniem od tych mediów; jak sprawić, by dzieciństwo jak najdłużej było wolne od współczesnego konsumpcjonizmu.