Dla rodziców / Dla edukatorów

Życie ze złością

Odzyskaj spokój i kontrolę nad swoim życiem

Książka Pottera-Effrona pozwala uświadomić sobie własną złość, poznać mechanizm jej działania i powstawania.

Autor wskazuje nam myśli i zachowania, które sprawiają, że pozwalamy zawładnąć złości naszym życiem, i pomaga przyjrzeć się codziennym, bolesnym konsekwencjom tej niewoli. Ukazuje, jak złość niepostrzeżenie wdziera się w nasze życie, jak zaczyna dyktować swoje prawa, narzucać zachowania, a my biernie podporządkowując się jej, tracimy stopniowo to wszystko, co w życiu najcenniejsze – poczucie własnej wartości, bliskich, przyjaciół, karierę zawodową.

W książce znaleźć można cenne rady i wskazówki, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak uczyć się zdrowszych reakcji i odruchów oraz jak osiągnąć to, czego się chce, w sposób bezpośredni, konkretny i uprzejmy.