Poznaj korzyści udziału w Programie MĄDRZY CYFROWI dla uczniów, placówek oraz edukatorów – i zgłoś się już dziś!

…czyli korzyści z uczestnictwa w Programie

Dla uczniów

 • Podniesienie kompetencji moralnych i społecznych.
 • Sprawne i bezpiecznie korzystanie z nowych technologii oraz internetu.
 • Poznanie metody myślenia projektowego (Design Thinking), ułatwiającej samodzielną realizację projektów społecznych.
 • Rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, refleksji, przedsiębiorczości czy współpracy i rozwiązywania problemów w grupie.
 • Rozwinięcie kreatywności, innowacyjności, samodzielności i odpowiedzialności społecznej.
 • Rozszerzenie wiedzy o świecie.
 • Zaangażowanie w zmienianie świata na lepsze z pomocą narzędzi cyfrowych.

Dla edukatorów

 • Wsparcie w zakresie nauczania wartości moralnych, wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz przeszkolenie w wykorzystaniu nowego narzędzia rozwiązywania problemów, myślenia projektowego (Design Thinking).
 • Zdobycie nowych doświadczeń i certyfikatów.

Dla placówek

 • Wsparcie w realizacji podstawy programowej MEN zgodnie z Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 dzięki zapewnieniu uczniom ciekawych zajęć, rozwijających kompetencję kluczowe oraz wprowadzeniu programu wychowawczego.
 • Aktywność i nowatorskie podejście w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych.
 • Lepsze przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie.
 • Zaszczepienie kultury wartości.
 • Więcej młodzieży, przychodzącej do bibliotek i domów kultury, po odkryciu, że można tam ciekawie spędzać czas z innymi jednocześnie ucząc się nowych rzeczy.

Czytaj również