Przechodzimy w tryb rekrutacji ciągłej – do Programu MC można obecnie przystąpić w dowolnym momencie, wystarczy zarejestrować się na kurs online dla Edukatorów.

Zbliżamy się do końca obecnej edycji Programu MĄDRZY CYFROWI. Finał Programu MC, podczas którego przedstawimy najlepsze zrealizowane przez młodzież projekty społeczne i nagrodzimy ich twórców, odbędzie się 24 marca br. w Warszawie.

Program MC jest stale udoskonalany w oparciu o uwagi i propozycje uczestników. W ankietach otrzymujemy m.in. sygnały, że narzędzia cyfrowe oraz zastosowanie metody projektowej (Design Thinking) to duże wyzwanie dla wielu Prowadzących. Dlatego po feriach rozpoczynamy lokalne szkolenia dla liderów Programu MC, którzy będą następnie służyć pomocą Prowadzącym. Terminy podamy wkrótce. 

Z ankiet wynika też, że młodzież z zainteresowaniem poznaje wartości moralne oraz pracę projektową (DT). Zaproponowane w Programie MC nowe technologie zyskują w oczach uczniów głębszy sens, skoro można je wykorzystać nie tylko do rozrywki, ale też do samodzielnego zmieniania świata na lepsze. Dotychczasowe rezultaty pracy młodzieży zaangażowanej w MC są naprawdę imponujące!

W związku z zakończeniem działań grantowych kończymy realizację programu MC w dotychczasowej formule i przechodzimy w tryb rekrutacji ciągłej – do Programu MC można obecnie przystąpić w dowolnym momencie, wystarczy zarejestrować się na kurs online dla Edukatorów. Wszystkie elektroniczne materiały projektowe są i będą nadal dostępne online do swobodnego pobierania, natomiast w związku z wyczerpaniem się puli środków grantowych, Fundacja nie będzie już mogła wysyłać placówkom książek „Gorzka czekolada” i „Z dzieckiem w świat wartości”. Tytuły te są jednak dostępne w księgarniach i z ich zakupem nie powinno być kłopotu.  

Program MC:

  • rozwija umiejętności czytelnicze,
  • uczy wartości,
  • wprowadza pracę zespołową jako skuteczne narzędzia osiągania społecznych celów,
  • rozwija umiejętność pracy metodą projektową DT,
  • kształtuje poczucie odpowiedzialności społecznej,
  • podnosi kompetencje cyfrowe.

Jego potencjał wynika też stąd, że jest on zbieżny z wymogami podstawy programowej, co może być i ułatwieniem i uatrakcyjnieniem pracy w szkole, a także w innych placówkach. 


Zmiana zacznie się od nas!

Zachęcamy do samodzielnej pracy ze scenariuszami i innymi materiałami projektowymi, a w razie pytań czy wątpliwości – do kontaktu z Zespołem MC: madrzycyfrowi@gmail.com

Czytaj również