Przechodzimy w tryb rekrutacji ciągłej – do Programu MC można obecnie przystąpić w dowolnym momencie, wystarczy zarejestrować się na kurs online dla Edukatorów.

W związku z zakończeniem działań grantowych kończymy realizację programu MC w dotychczasowej formule i przechodzimy w tryb rekrutacji ciągłej – do Programu MC można obecnie przystąpić w dowolnym momencie, wystarczy zarejestrować się na kurs online dla Edukatorów. Wszystkie elektroniczne materiały projektowe są i będą nadal dostępne online do swobodnego pobierania, natomiast w związku z wyczerpaniem się puli środków grantowych, Fundacja nie będzie już mogła wysyłać placówkom książek „Gorzka czekolada” i „Z dzieckiem w świat wartości”. Tytuły te są jednak dostępne w księgarniach i z ich zakupem nie powinno być kłopotu.  

Z ankiet wynika, że młodzież z zainteresowaniem poznaje wartości moralne oraz pracę projektową (DT). Zaproponowane w Programie MC nowe technologie zyskują w oczach uczniów głębszy sens, skoro można je wykorzystać nie tylko do rozrywki, ale też do samodzielnego zmieniania świata na lepsze. Dotychczasowe rezultaty pracy młodzieży zaangażowanej w MC są naprawdę imponujące!

Program MC:

  • rozwija umiejętności czytelnicze,
  • uczy wartości,
  • wprowadza pracę zespołową jako skuteczne narzędzia osiągania społecznych celów,
  • rozwija umiejętność pracy metodą projektową DT,
  • kształtuje poczucie odpowiedzialności społecznej,
  • podnosi kompetencje cyfrowe.

Jego potencjał wynika też stąd, że jest on zbieżny z wymogami podstawy programowej, co może być i ułatwieniem i uatrakcyjnieniem pracy w szkole, a także w innych placówkach. 


Zmiana zacznie się od nas!

Zachęcamy do samodzielnej pracy ze scenariuszami i innymi materiałami projektowymi, a w razie pytań czy wątpliwości – do kontaktu z Zespołem MC: madrzycyfrowi@gmail.com 

Czytaj również