19 i 20 września razem z edukatorami z różnych placówek oświatowo-kulturalnych, przy pomocy metody Design Thinking, pracowaliśmy nad wizją programu Mądrzy Cyfrowi w przyszłości. Zastanawialiśmy się jak sprawić, aby Program MC był dostępny każdego ucznia w Polsce. Bardzo dziękujemy za intensywną pracę oraz podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i refleksjami.

Czytaj również