Aby ratować środowisko, musimy działać wspólnie, szybko i mądrze – w domu, w szkole, w środowisku lokalnym, w mediach, firmach, polityce. Dzieci i młodzież też niepokoją się o przyszłość i chcą ratować życie na Ziemi. Dlatego powstał program edukacyjny OCALIMY ŚWIAT – ekoprogram z charakterem.

☘️ Program OCALIMY ŚWIAT (w skrócie OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej z kształtowaniem charakteru i postaw prospołecznych młodzieży, a jej Partnerem Merytorycznym jest Fundacja WWF Polska – ekspert w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

☘️ Program OŚ skierowany jest do uczniów na wszystkich poziomach nauczania: w klasach I–III, IV–VI oraz VII–VIII oraz edukatorów ze szkół podstawowych, bibliotek i innych placówek edukacyjno-wychowawczych.

☘️ Pierwszych 200 zgłoszonych placówek otrzyma pakiet bezpłatnych książek, a wśród nich zbiory opowiadań o tematyce ekologiczno-moralnej specjalnie napisanych do Programu przez znakomitych polskich autorów.

☘️ Wszyscy uczestnicy Programu będą mieli przez cały czas jego trwania bezpłatny dostęp do materiałów projektowych, w tym:

👉 scenariuszy zajęć bazujących na opowiadaniach,

👉 wywiadów z ekspertami Fundacji WWF Polska,

👉 tutoriali dotyczących wybranych narzędzi cyfrowych.

☘️ ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Czytaj również