Informacja o administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 44A; kod pocztowy 02-786; KRS: 00000 97051. Mogą się Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie: ul. Rosoła 44, 02-786 Warszawa
 • e-mailowo: fundacja@cpcd.pl
 • telefonicznie: 22 648 38 91/92

Zasady przetwarzania danych

Jakie dane przetwarzamy?

 • dane identyfikujące osobę fizyczną (imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu, miejsce pracy, PESEL)
 • dane niezbędne np. do realizacji darowizn, w tym numer rachunku lub karty płatniczej) lub do wygenerowania certyfikatu (np. funkcja/stanowisko) i in.
 • dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza nasz serwis oraz o nazwie tego komputera lub urządzenia,
 • dane o przeglądarce (programie), z której korzysta użytkownik i niektórych ustawieniach przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera lub urządzenia,
 • dane o adresie serwisu (strony www) z którego nastąpiło przejście (przekierowanie) do naszego serwisu
 • dane udostępniane przez narzędzie Google Analytics z włączonymi funkcjami reklamowymi, które obejmują m.in. raporty danych demograficznych i zainteresowań.

Po co potrzebne nam są dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu:

 • informowania o działaniach edukacyjno-promocyjnych przez nas prowadzonych
 • zawarcia umowy, wystawienia faktury, sprzedaży naszych usług/produktów
 • wysyłki materiałów edukacyjno-promocyjnych
 • rejestracji i prowadzenia bazy osób zgłaszających się do współpracy z naszą Fundacją
 • prowadzenia szkoleń i wykładów, również w wersji on-line
 • wysyłki newslettera Fundacji
 • współpracy w ramach programów edukacyjnych, do których Państwo się zgłosili
 • realizowania obowiązków księgowo-podatkowych
 • pozyskiwania zgód na wykorzystanie wizerunku
 • archiwizacji

Dane te nie będą udostępnione poza Fundację, chyba że realizacja Państwa zamówień bądź obowiązków prawnych Fundacji będzie wymagała skorzystania z usług podmiotów trzecich lub gdy poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. sądy i policja.

W jaki sposób przetwarzamy pozyskane dane?

1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie objętym naszą współpracą:

 • przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne np. otrzymać karę od władz publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO)
 • na potrzeby bezpośredniego kontaktu (również poprzez newsletter) przez czas trwania współpracy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
 • gdy dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania tej zgody
 • na potrzeby wykrywania nadużyć – zawiadamiania właściwych organów państwowych (zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

2. Żadne dane nie mogą być przetwarzane ani udostępnione bez podstawy prawnej. W przypadku konieczności pozyskania danych do umowy, kontaktu, wysyłki itp., będziemy prosić o wyrażenia takiej zgody.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli z Państwem współpracować. Możemy przekazywać dane wyłącznie:

 • upoważnionym przez nas osobom – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz upoważnionym przez nas podmiotom – np. naszym podwykonawcom realizującym usługi takie jak wysyłka newslettera czy prowadzenie wykładów, szkoleń, itp.
 • innym odbiorcom danych, kiedy jest to niezbędne – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, rejestratorom zamówionych usług np. domen, lub płatności elektronicznych

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych

 • obowiązek prawny Fundacji
 • realizacja zamówienia/umowy
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji
 • zgoda wyrażona przez Państwa

Pliki Cookies – „Ciasteczka”

Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Państwa ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy (tzw. autouzupełnianie). Dzięki nim strona działa sprawniej i nie muszą Państwo ponownie wpisywać już raz przekazanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych, a jedynie zapamiętują Państwa preferencje. „Ciasteczka” zapisywane są na urządzeniu, z którego Państwo korzystają nawet po opuszczeniu strony.

Jak można się pozbyć zapisanych plików Cookies?

W zależności od rodzaju przeglądarki, z której aktualnie Państwo korzystają, opcja usunięcia znajduje się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub ustawieniu plików Cookies. Jeżeli będą mieli Państwo problem ze znalezieniem miejsca, w którym można usunąć zapisane pliki Cookies, na pewno szybko znajdą Państwo potrzebne informacje w internecie.

Prywatność i bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Państwa danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne. Mają Państwo możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Na bieżąco informujemy o ich zbieraniu i przetwarzaniu np. w ramach rejestracji, przyjmowania zamówień, zgłoszeniu chęci otrzymywania newsletterów. W każdej chwili mogą Państwo wystąpić o możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo również prawo do:

informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
dostępu oraz zmiany swoich danych
żądania zaprzestania ich przetwarzania
przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO
sprostowania (poprawienie danych)
ograniczenia przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

W tym celu prosimy o kontakt:

 • listownie: ul. Rosoła 44, 02-786 Warszawa
 • e-mailowo: fundacja@cpcd.pl
 • telefonicznie: 22 648 38 91/92

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych. W takim przypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych, z wyłączeniem sytuacji, w których istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów lub zachodzą podstawy do dochodzenia roszczeń.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą też Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o możliwości wprowadzenie zmian do Regulaminu przetwarzania danych i Polityki prywatności

W trosce o dostarczenie istotnych i czytelnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, niniejszy Regulamin przetwarzania danych/Polityka prywatności mogą być aktualizowane. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy.