Program Rodzinne Czytanie jest skierowany do Klubów Czytających Rodzin, nieformalnych grup rodziców i dzieci spotykających się regularnie w domach lub w placówkach kulturalnych i oświatowych (przedszkolu, szkole, bibliotece), by wspólnie czytać książki i inspirować do twórczych działań.

Wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którym bliska jest idea szerzenia kultury książki wśród dzieci i młodzieży poprzez regularne głośne czytanie zapraszamy do tworzenia Klubów Czytających Rodzin i podjęcia się roli ich Liderki/Lidera!


KAMPANIA SPOŁECZNA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Od 2001 r. Fundacja prowadzi nieprzerwanie kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki tysiącom Liderów – wolontariuszy, propagujących na co dzień regularne czytanie w domu i w szkole – oraz partnerom, którzy wspierają nas finansowo i promocyjnie, podnosimy świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka.

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

  • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
  • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
  • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
  • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.


AKTUALNOŚCI dla LIDERÓW

JAK ZOSTAĆ LIDEREM KAMPANII CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM?

Do współpracy w naszą Fundacją w charakterze Liderki/Lidera kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” zapraszamy wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli i edukatorów, którzy chcą promować głośne czytanie dzieciom oraz czytelnictwo w swoich placówkach.

Aby zostać Liderką/Liderem kampanii czytania, należy:

1. Przeczytać Regulamin współpracy Liderki/Lidera kampanii CPCD oraz Kodeks Etyczny Lidera kampanii CPCD – dokumenty są dostępne w lewej kolumnie na tej stronie.

2. Porozmawiać z dyrekcją swojej placówki i poprosić o pisemną zgodę na realizację kampanii czytania w placówce.

3. Przygotować skan pisma.

4. Dokonać zgłoszenia online za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w lewej kolumnie, dołączając skan zgody od dyrekcji.

UWAGA! Osoby, które są już użytkownikami serwisu CAŁA POLSKA CZYTA DZECIOM (brały udział w plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA lub w programach edukacyjnych WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE, OCALIMY ŚWIAT) logują się do serwisu CPCD, wpisując swój login (e-mail) oraz hasło; pozostałe osoby muszą najpierw zarejestrować się w serwisie i ustawić swoje hasło.

Instrukcja rejestracji
do systemu CPCD

Instrukcja rejestracji
do Programu LIDER(ka)

5. Aby otrzymać certyfikat Liderki/Lidera kampanii CPCD, należy do końca bieżącego roku szkolnego przeczytać opracowania/obejrzeć wykłady wchodzące w zakres Kursu dla Liderów i pomyślnie zdać test wiedzy dostępny na koncie Lidera w serwisie CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

KURS DLA LIDERÓW KAMPANII CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM


SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH OPARTE NA KSIĄŻKACH ZE ZŁOTEJ LISTY


Scenariusz oparty na lekturze książki „Niebieska niedźwiedzica” Joanny M. Chmielewskiej (przeczytaj recenzję)

Scenariusz oparty na lekturze fragmentu książki „Dżok. Legenda o psiej wierności” Barbary Gawryluk (przeczytaj recenzję)

Scenariusz oparty na lekturze fragmentu książki „Florka. Z pamiętnika ryjówki” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel (przeczytaj recenzję)

Scenariusz oparty na lekturze fragmentu książki „Żubr Pompik. Tropy na śniegu” Tomasza Samojlika (przeczytaj recenzję)

Scenariusz oparty na lekturze fragmentu książki „Pszczoły” Piotra Sochy (przeczytaj recenzję)


MULTIMEDIA

HYMN KAMPANII „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Materiały kursowe dla Liderów

1. Dlaczego czytanie jest dziś szczególnie ważne?

3. Sens czytania dzieciom w przedszkolu i szkole

e. Kiedy, co, kiedy i jak czytać?

2. Korzyści z wczesnej edukacji językowej i z czytania

d. Błędy popełniane przy czytaniu dzieciom i nauce czytania

Autorytety o czytaniu dzieciom

prof. Grzegorz Leszczyński

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Spoty kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

Tato, czy ty umiesz czytać?

Męskie rozmowy

Czytaj dziecku od urodzenia!

Mądra szkoła czyta dzieciom

Otowąż

Strychostrachy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego