W PROGRAMIE WPC 2019 WZIĘŁO UDZIAŁ 500 PLACÓWEK!


KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU PLANOWANA JEST OD WRZEŚNIA 2020!


O PROGRAMIE

Program „Wychowanie przez czytanie” skierowany jest do uczniów klas 5–7 szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Na zajęciach pod opieką nauczycieli uczniowie zapoznają się z 15 uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań ze zbioru „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” uznanych polskich autorów.
Następnie, przerabiając scenariusze zajęć dotyczących poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość, młodzież omawia istotę wartości oraz skutki ich stosowania bądź zaniechania w życiu.
Ostatnim etapem programu jest tworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.
Najciekawsze prezentacje biorą udział w konkursie. Nagrodzone prace Fundacja udostępnia na stronie internetowej.

W programie od 2018 roku wzięło udział 37000 uczniów.


W chwili obecnej Fundacja czeka na decyzję dotyczącą dofinansowania przez MKiDN kolejnej edycji programu, planowanej na semestr jesienny 2020/2021.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem Programu wcześniej, we własnym zakresie, zapraszamy do jego realizacji w oparciu o książki:
● „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” – praca zbiorowa
● „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej
oraz scenariusze zajęć nt. wartości moralnych dostępne poniżej.

Ważnym akcentem na zakończenie programu jest stworzenie przez uczniów prezentacji filmowej na temat wybranej wartości. Praca nad prezentacją pozwoli młodzieży lepiej zinternalizować omówione treści, a jednocześnie podniesie atrakcyjność programu. Prezentacje warto pokazać na forum szkoły oraz w internecie.


Aktualności programu WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE


SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusze oparte na książce „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”


Scenariusze oparte na książce „Gorzka czekolada, tom 2. Nowe opowiadania o ważnych sprawach”


MULTIMEDIA

1. PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE WPC

I miejsce: SP nr 54 w Częstochowie

II miejsce: SP nr 2 w Namysłowie

III miejsce: SP Specjalna w Erminowie

Lista wszystkich wyróżnionych placówek

2. PREZENTACJA PROGRAMU

3. MIKSER O WARTOŚCIACH

a. WSTĘP DO WARTOŚCI

b. SZACUNEK

c. WOLNOŚĆ

d. UCZCIWOŚĆ

h. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

e. MĄDROŚĆ

f. OPTYMIZM

g. ODWAGA

i. PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆZakończyła się realizacja programu „Wychowanie przez czytanie 2019”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie!

Wystąpiliśmy o dofinansowanie kolejnej edycji programu i czekamy na decyzję grantodawcy.

Jeżeli otrzymamy dofinsowanie, program będziemy realizować od września 2020, a rekrutacja zostanie uruchomiona podczas wakacji.