W PROGRAMIE WPC 2019 WZIĘŁO UDZIAŁ 500 PLACÓWEK!

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU PLANOWANA JEST OD WRZEŚNIA 2020!

O PROGRAMIE

Program „Wychowanie przez czytanie” skierowany jest do uczniów klas 5–7 szkół podstawowych. Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Pod opieką nauczycieli uczniowie omawiają na zajęciach szkolnych istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, jak również tworzą krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości. Najciekawsze prace multimedialne biorą udział w ogólnopolskim konkursie, a nagrodzone prace udostępniamy na stronie internetowej Fundacji.

Uczestnictwo w projekcie i materiały projektowe są bezpłatne.

Aktualności programu WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

„Gorzka Czekolada 1”

„Gorzka Czekolada 2”

MULTIMEDIA

1. PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE WPC

I miejsce: SP nr 54 w Częstochowie

II miejsce: SP nr 2 w Namysłowie

III miejsce: SP Specjalna w Erminowie

Lista wszystkich wyróżnionych placówek

2. PREZENTACJA PROGRAMU

3. MIKSER O WARTOŚCIACH

a. WSTĘP DO WARTOŚCI

b. SZACUNEK

c. WOLNOŚĆ

d. UCZCIWOŚĆ

h. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

e. MĄDROŚĆ

f. OPTYMIZM

g. ODWAGA

i. PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆZakończyła się realizacja programu „Wychowanie przez czytanie 2019”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie!

Wystąpiliśmy o dofinansowanie kolejnej edycji programu i czekamy na decyzję grantodawcy.

Jeżeli otrzymamy dofinsowanie, program będziemy realizować od września 2020, a rekrutacja zostanie uruchomiona podczas wakacji.