Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” zapraszamy dzieci do stworzenia rysunku, z którego dowiemy się, gdzie, jak i z kim czytają książki. 

W nagrodę – czekają oczywiście znakomite książki! 😃 A my czekamy na Wasze rysunki, bo bardzo nas ciekawi, jak wygląda Wasze rodzinne czytanie! 😊 Nagrody dotrą do zwycięzców dzięki Partnerowi Fundacji – firmie kurierskiej DPD. Dziękujemy!

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem).
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w nim za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 czerwca 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w serwisie Facebook na stronie fanowskiej Organizatora (fb/calapolskaczytadzieciom).

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
  • do 6 lat (do dnia 6. urodzin w momencie przesyłania pracy do Fundacji)
  • 6–10 lat (do dnia 10. urodzin)
  • powyżej 10 lat
 • Rysunek ma być stworzony samodzielnie przez dziecko i dotychczas nigdzie niepublikowany.
 • Jeden Autor może nadesłać jeden rysunek.
 • Temat rysunku: gdzie, jak i z kim czytam książki.
 • Rozmiar nadesłanych rysunków: maksymalnie format A4.
 • Skany rysunków prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl, w tytule wiadomości należy podać: Konkurs rysunkowy „Rodzinne czytanie”, a w treści wiadomości; imię, nazwisko i wiek Autorki/Autora oraz tytuł rysunku.
 • Rysunek należy podpisać wg następującego wzoru:
  tytuł pracy_imię_nazwisko_wiek Autorki/Autora.
 • Termin nadsyłania prac – do 7 czerwca 2021.
 • Dodatkowo, w związku z niepełnoletnością Autorów, prosimy Rodzica lub Opiekuna dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do przyjęcia pracy dziecka do Konkursu.

III. NAGRODY

 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 • W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane odrębne nagrody książkowe.
 • Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

IV. ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Autorki/Autora rysunku i jego opiekuna prawnego na jego publikację na stronie www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania nagrodzonej pracy oraz wydania przez Organizatora nagrody.
 • Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją na adres: fundacja@cpcd.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj również