Podczas XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu” – który odbywał się od 28 maja do 4 czerwca 2022 r. – na FB Fundacji (fb/calapolskaczytadzieciom) prezentowany był cykl spotkań z popularnymi polskimi autorami, którzy przedstawili młodym czytelnikom ważne problemy ekologiczne poruszane przez nich w książkach oraz zachęcali do wykonania związanego z nimi zadania konkursowego.

Zapraszamy dzieci i młodzież do obejrzenia cyklu i do udziału w Konkursie! Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać 1-3 prace, po jednej na wybrane przez siebie zadanie konkursowe. W ten sposób można zwiększyć swoje szanse na wygraną! A nagrodami w Konkursie są wspaniałe książki-niespodzianki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.


Zadania konkursowe:

Nagrania z zadaniami konkursowymi dostępne są na fundacyjnym kanale YouTube oraz na naszej stronie fanowskiej na Facebooku.

UWAGA! Zadania konkursowe pojawiają się na nagraniu lub w poście/opisie zamieszczonym pod filmem!

YOUTUBE:

FACEBOOK:


REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem).
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w nim samodzielnie za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów.
 • W związku z niepełnoletnością Uczestników Konkursu, prosimy Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do przyjęcia pracy dziecka do Konkursu.
 • Prace konkursowe można nadsyłać do 12 czerwca 2022.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 czerwca 2022
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w serwisie Facebook na stronie fanowskiej Organizatora (fb/calapolskaczytadzieciom).

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Zadania konkursowe (pisemne i plastyczne) ogłaszają polscy pisarze dla dzieci i młodzieży występujący w cyklu nagrań „Polscy autorzy dla klimatu”.
 • Każdy autor przedstawia jedno zadanie konkursowe.
 • Nagrania wypowiedzi autorów wraz z przygotowanymi przez nich zadaniami konkursowymi publikowane są na stronie fanowskiej Organizatora na Facebooku (fb/calapolskaczytadzieciom) w okresie 28 maja – 4 czerwca 2022, a przekierowania (linki) do nich – na stronie www z Regulaminem Konkursu. 
 • Uczestnicy Konkursu nadsyłają 1-3 prace konkursowe będące odpowiedzią na zadania przedstawione w nagraniach z cyklu „Polscy autorzy dla klimatu”. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową do danego zadania konkursowego, ma natomiast prawo do nadesłania maksimum 3 prac konkursowych, o ile odnoszą się one do różnych zadań konkursowych. 
 • Prace konkursowe prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@cpcd.pl, w tytule wiadomości należy podać: Ekokonkurs
 • W treści nadesłanej wiadomości należy podać: imię, nazwisko, wiek Uczestniczki/Uczestnika Konkursu oraz nazwisko pisarza, który prezentował zadanie, do którego odnosi się nadesłana praca konkursowa.
 • Pisemne prace konkursowe należy nadsyłać jako otwarte pliki zapisane w edytorze tekstu (np.: doc, docx), co umożliwi ich redakcję przed publikacja na www Fundacji w przypadku nagrodzenia pracy. Prace pisemne nadesłane jako pliki pdf lub pliki graficzne nie będą akceptowane.  
 • Prace plastyczne należy nadsyłać jako skany lub zdjęcia zapisane w plikach graficznych jpg lub png
 • Pliki z pracami konkursowymi należy podpisać wg następującego wzoru: tytuł pracy_imię_nazwisko_wiek Uczestniczki/Uczestnika Konkursu.

III. NAGRODY

 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 • Nagrodami w Konkursie będą książki dla dzieci i młodzieży o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
 • Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inne nagrody rzeczowe.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 • Nagrody będą wysyłane do zwycięzców w terminie 14 dni od dnia nadesłania pocztą elektroniczną pełnych danych teleadresowych umożliwiających realizację przesyłki kurierskiej firmy DPD Polska Sp. z o.o.
 • Nagrody będą wysyłane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestniczki/Uczestnika i jej/jego Rodzica lub Opiekuna prawnego na publikację nagrodzonej pracy konkursowej na stronie www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania nagrodzonej pracy oraz przesłania przez Organizatora nagrody.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją na adres: konkurs@cpcd.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj również