zlota-lista-logo

Misją Fundacji jest wspieranie zdrowego rozwoju psychicznego, umysłowego, moralnego i społecznego dzieci i młodzieży oraz mądrego wychowania. Czytanie dzieciom to świetny sposób realizacji naszej misji, służy bowiem:

 • rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, w tym empatii i poczucia własnej wartości dziecka;
 • doskonaleniu umiejętności językowych i czytelniczych;
 • nauce myślenia;
 • poszerzaniu wiedzy;
 • budowaniu umiejętności i postaw prospołecznych;
 • rozwijaniu zainteresowań i otwartości na świat;
 • budowaniu potrzeb kulturalnych oraz nawyku czytania i poszerzania wiedzy;
 • nauczaniu wartości i wzmacnianiu najlepszych cech dziecka.

Kryteria opracowane przez Kapitułę Złotej Listy.

Warszawa, luty 2020 r.

UWAGA: W konkretnej książce możemy nie znaleźć wszystkich pożądanych wartości, ale im więcej ich czytamy, tym paleta wartości stanie się pełniejsza

Kryteria

Do głośnego czytania dzieciom wybierajmy książki wspierające ich rozwój:

 • skierowane do dziecka, dostosowane do jego wieku i wrażliwości, nie wzbudzające lęków;
 • napisane/tłumaczone poprawnym i pięknym językiem, dobre pod względem literackim;
 • wywołujące żywe zainteresowanie dziecka lub nastolatka;
 • sensowne – o czymś istotnym dla dziecka, uczące je czegoś ważnego;
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie;
 • rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;
 • rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;
 • rozwijające wrażliwość estetyczną;
 • niosące pozytywny przekaz moralny, w tym przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa;
 • promujące wzorce postaw akceptowanych społecznie jako dobre, mądre, sprawiedliwe, nieukazujące złych oraz niebezpiecznych zachowań jako atrakcyjnych.

Jak osiągnąć maksimum korzyści z czytania dzieciom ?

 • Czytać z radością, w miłej atmosferze, by utrwalić skojarzenie czytania z przyjemnością.
 • Czytać regularnie, o stałej porze – najlepiej 20 minut dziennie. Codziennie!
 • Na prośbę dziecka – czytać wielokrotnie tę sama książkę.
 • Nie czytać książek, których dziecko nie chce słuchać, które np. są dla niego nudne.
 • Traktować czytanie jako przywilej, nie zmuszać do czytania i nigdy nie traktować go jako kary.
 • Rozmawiać o lekturach; wyjaśniać, że nie wszystkie fikcyjne sytuacje są pożądane w życiu.
 • Czytać dziecku na głos lektury szkolne, przez które samo nie może przebrnąć.
 • Zapewnić obecność książek w otoczeniu dziecka.
 • Dawać przykład radości czytania, czytając sobie samemu.

Czytaj również